LIM-planen

I 2013 og 2014 har fylkeskommunene i Aust-Agder og Vest-Agder arbeid i gang med regional plan for Likestilling-, Inkludering- og Mangfold ((LIM) for perioden 2015 - 2027.  Arendal-Grimstad Soroptimistklubb har gitt innspill til oppstart av planarbeidet og sendt uttalelse til høringsutkastet for LIM-planen og innspill til "Skisse til handlingsprogram 2015-2019" innen fristen 1. oktober 2014.