Norske Soroptimisters utdanningsfond for kvinner i sør

I over 25 år har norske soroptimister årlig ytet økonomisk støtte til utdanning for kvinner i utviklingsland hvor det er soroptimistklubber som hører til Europaføderasjonen (SIE).  I praksis vil det si afrikanske land.  For 2013 ble det delt ut stipend til 51 kvinner.  Inntektene til fondet kommer fra innsamlinger og salg av produkter i regi av klubbene.

Arendal-Grimstad Soroptimistklubb har over mange år gitt bidrag til Utdanningsfondet gjennom utlodninger og inntekter fra prosjekter, spesielt fra "Teieprosjektet".  Gamle gardiner og annet stoff ble samlet inn.  På Ellengård arbeidssenter ble de sydd om til teier, handlevesker.  Av kr. 100 pr. stk, gikk kr. 20 til Ellengård og kr. 80 til klubben.  Samlet over tid innbrakte teieprosjektet over kr. 20.000 til Utdanningsfondet.

Salg av teier i fylkestingsalen på Distriktsmøtet i 2008. Mei-Mei Aas t.v. i bildet (initiativtager og leder av prosjektkomiteen) og Gitana Røyset
Mette Steel t.v. og Paula Gjennestad selger teier på Representantskaps- og Landsmøte i Fredrikstad i 2009.