TIDLIGERE KLUBBAKTIVITETER

Klubben har et spennende og variert klubbprogram. I menyen til høyre ser du klubbaktiviteter for de siste årene.
På jule- og sommermøtene har vi utlodning til inntekt for et soroptimistprosjekt, som regel et prosjekt i klubbens regi, eller Utdanningsfondet. Her fra julemøtet 2010 til inntekt for vannprosjekt i Romania.