ARENDAL-GRIMSTAD SOROPTIMISTKLUBB

Arendal-Grimstad Soroptimistklubb ble stiftet i 1971 og har i dag 29 medlemmer. Vi er et nettverk av kvinner fra forskjellige yrker, og arbeider for å bedre kvinners og jenters liv lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Vårt motto er å være en global stemme for kvinner.

 

Arendal-Grimstad Soroptimistklubb er en lokal klubb i SI Norgesunionen  og SI Europe , som er tilsluttet Soroptimist International (SI), en verdensomspennende frivillig organisasjon som er religiøst og partipolitisk nøytral. 

Soroptimist International har rådgivende status i FN gjennom ECOSOC. SI samarbeider med flere FN-organisasjoner, bl.a. UN Women, UNESCO (utdanning, vitenskap, kultur), FAO (ernæring og landbruk) og UNEP (miljø).

SI Europe har representasjon i Europarådet, European Women's Lobby og OSCE - Organisation for Security and Cooperation in Europe.

I Norge er soroptimistene tilsluttet FOKUS - Forum for Kvinne- og Utviklingsspørsmål, og høringsinstans i spørsmål som gjelder kvinner. Norske soroptimister samarbeider også med FN-sambandet