ARENDAL-GRIMSTAD SOROPTIMISTKLUBB

Arendal-Grimstad Soroptimistklubb ble stiftet i 1971 og har i dag 29 medlemmer.

Vi er et nettverk av kvinner fra forskjellige yrker, som arbeider for å BEDRE KVINNERS OG JENTERS LIV lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Vårt motto er å være en global stemme for kvinner.

Arendal-Grimstad Soroptimistklubb er en lokal klubb i SI Norgesunionen  og SI Europe , som er tilsluttet Soroptimist International (SI), en verdensomspennende frivillig organisasjon som er religiøst og partipolitisk nøytral.

SI har rådgivende status i FN gjennom ECOSOC. SI samarbeider med flere FN-organisasjoner, bl.a. UN Women, UNESCO (utdanning, vitenskap,kultur), FAO (ernæring og landbruk) og UNEP (miljø).  Norske soroptimister samarbeider med FN-sambandet.

SI Europe har representasjon i Europarådet, European Women's Lobby og OSCE - Organisation for Security and Cooperation in Europe.

I Norge er soroptimistene tilsluttet FOKUS - Forum for Kvinne- og Utviklingsspørsmål, og høringsinstans i spørsmål som gjelder kvinner.