Tankevekkende teater

Vår klubb var svært glad for at teaterforestillingen "Hva skriver de hjem om" ble satt opp i Grimstad i midten av oktober 2013. Stykket handler om trafficking, prostitusjon og utnyttelse av unge jenter fra fattige deler av verden. Dette temaet opptar og bekymrer oss mye. Stykket ble vist både i skolen og på kulturhuset.

Stykket var 2014 og 2015 et tilbud av "Den kulturelle skolesekken" og klubben laget i den forbindelsen en folder som soroptmister kan bruke for å motivere skoler til å bestille dette viktige teaterstykket: Hva skriver de hjem om for skoler

Mars 2015 ble et av våre medlemmene, Guro Bulien presentert som ukens navn, i Arendalstidenden ifm. oppsettet av teaterstykket i Arendal kulturhus 17.03.2015 og i skolene i området.  Artikkelen kan leses her.

Om forestillingen:
"Det var midt på natta i India. Jeg var ute og gikk. Jeg holdt på å tråkke på et lite barn. En familie hadde lagt ut teppet sitt, et hjem, for natta. På den ene siden lå mor og holdt rundt en kjele, på den andre siden på far med en bylt under hodet. Mellom dem lå fem barn og sov. Jeg så på dem og tenkte på hvor lett det er å ta med seg et sånt lite barn. "Hva skriver de hjem om» er en forestilling om menneskehandel basert på historier fra virkeligheten. "Men hva har ei hore fra Nigeria med meg å gjøre?"

Forestillingen berører, provoserer og irriterer. Den gir et bilde av et stort og komplisert emne som ikke er svart hvitt, men som er fullt av gråsoner. Det er mye mer komplisert og sammensatt enn de enkle ’offer og skurk’ bildene vi ofte blir servert gjennom media. Forestillingen viser også hvordan våre egne liv er en del av dette bildet – den gir et nært og begripelig bilde av noen av årsakene, systemene og vår rolle i den store globale sammenhengen som gjør menneskehandel mulig. Fortellerne bruker seg selv og sine valg som en del av det globale bildet som tegnes opp. De synliggjør at våre valg har konsekvenser for andre, og at det ikke finnes entydige svar på alle spørsmål som stilles.  

KONTAKT DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I DITT FYLKE!

Gleder du deg over årets Nobelpristildelinger? Er du opptatt av at unge bør lære om vår tids slaveri, menneskehandel? Da bør du be om at fortellerteaterforestillingen «HVA SKRIVER DE HJEM OM?» blir tilbudt videregående skoler i ditt fylke!

I Arendal – Grimstad ble vi så begeistret for denne viktige teaterforestillingen om menneskehandel at vi bestemte oss for å gjøre arbeidet med den til et prosjekt. Det er en flott forestilling. Temaet menneskerettigheter er knyttet til alle deler av læreplanen. Den åpner folks øyne for at slavehandel skjer i dag. Dette er en forestilling elevene vil huske!

  • Vi sendte e-post med informasjon til DKS i Aust-Agder og fulgte opp med telefon.
  • Forestillingen ble med blant tilbudene til skolene
  • Vi laget en folder med informasjon om stykket, viste til hva læreplanen sier om menneskerettigheter, gav eksempler på tilleggsstoff til undervisningen, viste til kommentarer fra skoler OG til soroptimistenes engasjement: STOPP MENNESKEHANDEL- NEI TIL TRAFFICKING. I tillegg kunne skoler kontakte oss for mer informasjon.
  • Med tillatelse fra DKS i fylket, besøkte vi de fleste skoler, presenterte oss og gav lærerne foldere. De øvrige skolene fikk den som vedlegg til e-post. ( Vil DU ha folderen? Send e-post til gurobulien@hotmail.com )
  • Alle skolene valgte denne forestillingen
  • Den blir vist i slutten av oktober 2014 og i mars 2015 i vårt fylke
  • Vi er allerede ønsket i etterarbeid ved noen skoler.

Vi blir synlige i nærmiljøet. Jenter i alderen 16 – 19 vil kanskje huske hvem vi er... Om noen år kan de være potensielle soroptimister!

 Onsdag 11. februar har vi åpent møte om MENNESKEHANDEL med dyktige innledere fra regionen. Vi vil invitere bredt: skolene, Lions, Rotary, Handelstanden, universitetet, andre kvinneorganisasjoner og sikkert flere.

Medio mars vil vi ha en åpen forestilling med «HVA SKRIVER DE HJEM OM?»

NB: Når teatergruppen er på turné i fylket, er reiseutgifter, diett og opphold dekket. Vi betaler for den ekstra forestillingen, lokale og annonsering.

Vår oppfordring er: Finn kontaktpersoner til DKS i ditt fylke på nettet. Send en e-post eller ring. Stå på. Vis interesse for om henvendelsen fører frem!

Vi vet at teatergruppen har sendt tilbud til følgende fylker for NESTE skoleår 2015/16: Hedemark, Akershus, Østfold og Vestfold, men det er fullt mulig å få fylker, som IKKE har fått tilbud interessert!

De har allerede vært i Finnmark (2010), Hordaland (2011/12), Telemark (2012/13) og skal til Aust- Agder (2014/15), MEN det kommer hele tiden NYE elever og forestillingen er dessverre like aktuell.  Ved skoler i disse fylker, er det en fordel at en del lærere alt kjenner stykket. Trenger du informasjon om forestillingen, finner du det på www.hvaskriverde.no

Vi anbefaler ellers klubber å gå sammen om å kjøpe forestillingen og sette fokus på soroptimistenes engasjement mot menneskehandel. Gruppen kan ikke være mer enn ett sted 8. mars! Forestillingen er ekstra aktuell med årets fredspristildeling. Vi minner om at det var vår organisasjon som ba Beathe Frostad og Sara Birgitte Øfsti om å lage en forestilling om dette tema. Den kan benyttes til å gjøre oss synlige! Kontakt: Sara Birgitte Øfsti: tlf: 90607481, post@sarabirgitte.no, Orelivn. 36, 0583 Oslo

Lurer du på noe? Vi svarer gjerne!

Eva Wiksén Næser,  enaeser@yahoo.no

Fra forestillingen:

«I en landsby nord i Thailand ligger det tekstilfabrikker med høye strømførende gjerder og låste poster. Unge jenter og gutter vader over elva som skiller Burma og Thailand, skjult i natta» for å bli låst inne som slavearbeidere i fabrikkene- fordi alt er bedre enn Burma, som kalles verdens verste diktatur»

Bilder: kan taes fra www.hvaskriverde.no/bilder eller fra vår folder.