Tankevekkende teater

"Hva skriver de hjem om" er et teaterstykke om trafficking, prostitusjon og utnyttelse av unge jenter fra fattige deler av verden.

Forestillingen berører, provoserer og irriterer. Den gir et bilde av et stort og komplisert emne som ikke er svart hvitt, men som er fullt av gråsoner. Det er mye mer komplisert og sammensatt enn de enkle ’offer og skurk’ bildene vi ofte blir servert gjennom media. Forestillingen viser også hvordan våre egne liv er en del av dette bildet – den gir et nært og begripelig bilde av noen av årsakene og systemene, og vår rolle i den store globale sammenhengen som gjør menneskehandel mulig. Fortellerne bruker seg selv og sine valg som en del av det globale bildet som tegnes opp. De synliggjør at våre valg har konsekvenser for andre, og at det ikke finnes entydige svar på alle spørsmål som stilles.  

Arendal-Grimstad Soroptimistklubb var svært glad for at teaterforestillingen ble satt opp i Grimstad i midten av oktober 2013. Ja, vi ble så begeistret for denne viktige teaterforestillingen om menneskehandel at vi bestemte oss for å gjøre arbeidet med den til et prosjekt. Vi kontaktet Den Kulturelle Skolesekken i Aust-Agder, og stykket ble et av tilbudene til skolene. Vi laget også en folder med informasjon om stykket som ble delt ut på skolene for å oppfordre dem til å bestille forestillingen. Alle skolene valgte denne forestillingen, og den ble vist i slutten av oktober 2015 og i mars 2015. 

I mars 2015 ble et av våre medlemmene, Guro Bulien, presentert som ukens navn i Arendalstidende ifm. oppsetningen av teaterstykket i Arendal kulturhus 17.03.2015 samt i skolene i området. Artikkelen kan leses her