Romaniaprosjekter 2012-14

Rapport fra Romania-komiteen 2014

SI Arendal-Grimstad har for tiden to samarbeidsprosjekter med SI Slatina, vår søsterklubb i Romania. Det første er vannprosjektet "Rent vann - Frisk Fremtid". Informasjon om dette prosjektet finnes her. (Information about our "Clean Water - New Future" project in Romania is to be found here.)

Victoria Ciucu fra SI Slatina besøkte oss i 2012. Hun var da president i Slatina-klubben og kom til Norge for å drøfte nærmere samarbeid om et mulig vannprosjekt med brønner i deres område i Romania. Mette Steel i vår klubb er den som har hatt kontakt med Victoria i mange år og vært initiativtager og inspirator til prosjektsamarbeidet.

Vårt andre samarbeidsprosjekt med SI Slatina startet i 2014. Vi finansierer videreutdanning av sykepleiere, i første omgang fire stykker, i "Modern Light Bandages". Sykepleierne arbeider ved Fylkessykehuset i Slatina i ortopedisk avdeling. De må reise til og oppholde seg ved et utdanningssykehus, Craiova nr. 1 Sykehus. Vi finansierer foreløpig prosjektet med 642 euro = kr. 5.260.  

Rapport fra Romaniakomiteen - vårt arbeid i perioden 1.10.2013 - 30.9.2014

Den nåværende Romaniakomite ble stiftet i møte på fylkeshuset i Arendal den 27.5.2014. Rapporten som følger gjelder dette tidsrommet.

Formålet med komiteen er å være et rådgivende organ for klubbens styre så lenge SI Arendal-Grimstad har prosjekter i samarbeid med SI Slatina. Komiteen skal ha løpende kontakt med SI Slatina og er ansvarlig for å informere om prosjektenes fremgang til styret i SI Arendal – Grimstad og til medlemmene til avtalte kvelder. Videre er komiteens oppgaver å vurdere søknader fra SI Slatina og å gi en begrunnet innstilling til styret som fatter vedtak. Det er utarbeidet et eget søknadsskjema som SI Slatina benytter.

Våre kontakter i Romania/SI Slatina er Livia Tanase og Victoria Ciucu.

Prosjektet ”Nurses Specialisation in Modern Light Bandage” ble i juni 2014 støttet av vår klubb med kr. 5.482. Fire sykepleiere har fått opplæring i en ”moderne” form for gipsing av benbrudd. Ved å benytte nye, lettere og mer effektive materialer vil bruddene gro fortere. SI Slatina har rapportert tilbake til oss med bilder av sykepleierne.

I løpet av høsten har vi blitt informert om flere aktuelle samarbeidsprosjekter:

  • Spesialisering av lege innen ortopedi og traumatologi
  • ”Water Project” – rensing av 4 offentlige brønner i Schitu Village etter oversvømmelse. Brønnvannet er blitt fullstendig forurenset etter flommen
  • Autistiske barn – spesialprosjekt innen nødvendig terapi på barnehjemsnivå
  • Medisinsk utstyr på Slatina County Hospital. Gammelt og slitt medisinsk utstyr
  • ”Light bandages” (ref. sykepleierprosjektet). Pengemangel både når det gjelder bandasjer og ”sakser” for å fjerne bandasjene/gipsene.

Som vi ser er behovene for hjelp og økonomisk støtte store på de fleste områder. Vårt problem i forhold til å få inn konkrete søknader etc., er at alle prosesser tar svært lang tid. Det blir svært mange e-poster frem og tilbake mellom Norge og Romania før konkrete avtaler kommer i stand. Prosjekter i forbindelse med NGO-programmene og EØS-midlene synes å være for komplekse. Det synes å være vanskelig å mobilisere til disse prosjektene.

SI Slatina må på det sterkeste berømmes for sine store engasjementer med å bedre den sosiale velferden i Slatina og de omkringliggende landsbyer. Romania, folket og myndighetene er svært forskjellige fra oss. All e-post-kontakt vi har hatt med SI Slatina har vært spesiell lærerik og hyggelig.   

Samarbeidsprosjektene våre må bygge på toleranse, tålmodighet og forståelse for hverandres arbeidsmetoder og bakgrunn.

Arendal, 30. september 2014

Kari Huvestad                        Klara-Gunn K. Fløystad                     Bente Tobiassen

Tiden utnyttes til planlegging og drøfting om et vannprosjekt. Fra v. i bildet Elin Høie, Victoria Ciucu og Paula Gjennestad.
Sykepleiere på kurs i Craiova No. 1 University Hospital - finansert med midler fra SI Arendal-Grimstad
Å styrke vennskapsbånd er viktig for soroptimister ved besøk hos hverandre.  Her utflukt til Hillestadgalleriet med lunsj i det fri.  Fra v. i bildet og rundt bordet Bente Tobiassen (daværende president i klubben), Victoria Ciucu, Mette Steel, Paula Gjennestad og Elin Høie.
Å styrke vennskapsbånd er viktig for soroptimister ved besøk hos hverandre. Her utflukt til Hillestadgalleriet med lunsj i det fri. Fra v. i bildet og rundt bordet Bente Tobiassen (daværende president i klubben), Victoria Ciucu, Mette Steel, Paula Gjennestad og Elin Høie.