KLUBBPROSJEKTER

Opp i gjennom årene har klubben deltatt i mange viktige prosjekter. Du kan se et utvalg av dem ved å bruke menyen på venstre side.

Se også oversikt som viser prosjekter for perioden 01.10.19-30.09.20 og status per 01.04.2020