MOT MENNESKEHANDEL

Menneskehandel er krenking av menneskeverdet og innebærer alvorlig brudd på menneskerettighetene. Soroptimister verden over er opptatt av å bekjempe maktovergrep og kriminell utnyttelse av barn og voksne.

Arendal-Grimstad soroptimistklubb engasjerer seg sterkt i arbeidet mot menneskehandel, og å spre informasjon for å vekke engasjement hos publikum er et av våre viktigste virkemidler.

Les mer om teaterforestillingene "Valgt det..? og "Hva skriver de hvem om" og prosjekt "Lilla sløyfer". Se også 10.desember-appellen 2016 i anledning FNs menneskerettighetsdag og PRF Rapport - Helping Victims of Human Trafficking


Innsatsen mot menneskehandel dekkes i lokale og regionale aviser, og vi bruker også avisene aktivt for å sette fokus på temaet gjennom leserinnlegg og kronikker. Her er de nyeste presseoppslagene, og eldre artikler finner du i Artikkelarkivet. 


Komitéen Mot menneskehandel består av:

Eva Wiksén Næser

Guro Bulien

Reidunn B. Topland

Marit Solum

Markering av FNs dag for avskaffelse av vold mot kvinner med appell og kulturelt program i Grimstad kirke.
Wenche Norgaard og Eva Wiksén Næser med Liv Bente Sunde ved Prostitusjonstiltaket i Kristiansand. Foran klær og andre nødvendighetsartikler samlet inn av Arendal-Grimstad Soroptimistklubb.
Fra åpent seminar om menneskehandel i Fylkestingssalen i Arendal 11. februar 2015, arrangert i samarbeid med Arendal-Nedenes Inner Wheel klubb.