ROMANIAPROSJEKTER

Siste oppdatering fra Romania-komiteen handler om samarbeidsprosjektene mellom SI-Slatina og SI Arendal-Grimstad, nå kalt «Education to prevent pregnancy of minors og «Tradition and Contemporary»:

Slatinasøstrenes arbeid brer om seg. I begynnelsen av året 2019 satte Slatinaklubben seg et ambisiøst mål: De ville gjennomføre minimum 20 aktiviteter i Olt fylke innen desember 2019. Det målet har de nådd! Prosjektet «Education to prevent pregnancy of minors» har fått mange godord i lokale media og på skolene der møtene foregår. Ikke minst er de glade for den positive holdningen elevene stort sett har til undervisningen. Det er ikke til å undres over at dette prosjektet ble SI Europas «February`s project of the month» i 2019!

I året 2019 utførte Slatinasøstrene ofte to aktiviteter på samme skole. Undervisningen ble gitt til gutter og jenter hver for seg. Elevene ba ofte om private samtaler med lege og psykolog som er knyttet til prosjektet. Målet er å redusere det høye antall graviditeter hos svært unge jenter og forbedre hygiene, helse og adferd. Klubben takker ofte SI A-G for den økonomiske støtten de har fått fra oss. Uten den hadde ikke prosjektet latt seg gjennomføre med så god kvalitet. Vel så viktig er nok det store, utrettelige arbeidet Slatinasøstrene selv står for og hvordan de bruker pengene med omhu!

Klubbens andre prosjekt, nå kalt «Tradition and Contemporary», er også godt i gang. Klubbsøstrene organiserer og deltar i aktiviteter der jenter lærer å sy motiver etter rumensk tradisjon. Klubben har faglig ekspertise på høyt nivå slik at de har høy kompetanse til å utføre et slikt prosjekt. Som målgruppe for denne undervisningen inkluderer de også jenter på institusjon. I perioder arrangeres det ukentlige møter, noe de mener er viktig for å opprettholde interesse og kontinuitet. Tanken bak dette prosjektet er å skape meningsfylte aktiviteter med grobunn i egen kultur. Ønsket er å hindre at unge mennesker forlater landet sitt, slik mange gjør. SI Arendal-Grimstad setter pris på å støtte dette viktige arbeidet.

17.02. 2020.

Romaniakomitéen v/Lena Ellingsen.

Undervisning pågår i prosjekt "Education to prevent pregnancy of minors".
Her er det Victoria Ciucu fra Slatinaklubben, som snakker til både gutter og jenter i prosjekt "Education to prevent pregnancy of minors".
Ivrige unge i fra prosjekt "Tradition and Contemporary". Damen med hvit genser er Elisabeta Mihaili, presidenten i Slatina klubben.
Klubbens andre prosjekt, kalt «Tradition and Contemporary», er godt i gang og mye fint vises her frem.