ROMANIAPROSJEKTER

Arendal- Grimstad Soroptimistklubb har hatt samarbeid med SI Slatina siden 2012, da vi startet med prosjektet "Rent vann - frisk fremtid".  

Hos vår vennskapsklubb i Slatina pågår fremdeles Civic Education, selv om prosjektet er avsluttet fra vår side. Den siste i rekken av aktiviteter var undervisning i førstehjelp på en videregående skole.

Februar 2018 startet samarbeidsprosjektet  Sexual Education med SI-Slatina. Prosjektet  pågår for fullt, men prosjektets navn er endret til Adolescent Mothers

Vår vennskapsklubb i Slatina har kommet med en ny søknad. Samtidig med Adolescent Mothers ønsker de å bruke noe av midlene de har til rådighet til et nytt prosjektet "Girls education for the preservation of folk traditions and culture."
SI- Arendal-Grimstad har gått inn for å støtte også dette prosjektet.

 

Klubbens Romaniakomite består i dag av:

Paula Gjennestad, leder

Carol Østby

Lena Ellingsen

 

 

Prosjekt "Sexual Education" i Slatina.
Sykepleiere på kurs i Craiova No. 1 University Hospital - finansert med midler fra SI Arendal-Grimstad
Tiden utnyttes til planlegging og drøfting om et vannprosjekt. Fra v. i bildet Elin Høie, Victoria Ciucu og Paula Gjennestad.
Å styrke vennskapsbånd er viktig for soroptimister ved besøk hos hverandre.  Her utflukt til Hillestadgalleriet med lunsj i det fri.  Fra v. i bildet og rundt bordet Bente Tobiassen (daværende president i klubben), Victoria Ciucu, Mette Steel, Paula Gjennestad og Elin Høie.
Å styrke vennskapsbånd er viktig for soroptimister ved besøk hos hverandre. Her utflukt til Hillestadgalleriet med lunsj i det fri. Fra v. i bildet og rundt bordet Bente Tobiassen (daværende president i klubben), Victoria Ciucu, Mette Steel, Paula Gjennestad og Elin Høie.