ROMANIAPROSJEKTER

Slatina Soroptimistklubb i Romania ble den 10.02.2016 vår nyeste vennskapsklubb. Vi har samarbeidet med klubben i mange år, og på grunn av Slatinasøstrenes iherdige innsats for å bedre levekårene for unge jenter i sin region har dette resultert i mange ulike prosjekter. Du finner mer informasjon om hvert enkelt prosjekt i menyen til venstre. 


Romaniakomitéen består av: 

Lena Ellingsen

Mette Steel

Bente Tobiassen

 

Victoria Ciucu fra Slatinaklubben snakker til både gutter og jenter i prosjekt "Education to prevent pregnancy of minors".
Fra prosjektet «Tradition and Contemporary».
Klubbens nyeste prosjekt, "Innovation, Robotics, Hope".