Resolusjon "Klasebomber"

Til representantskapsmøtet i 2008 utarbeidet SI Arendal-Grimstad v/Kari Huvestad, Anne Kollandsrud, Reidunn Topland, Turid Grete Fauchald, Guro Bulien og Karin Guttormsen et forslag til resolusjon om internasjonalt forbud mot klasebomber. Fra Representantskapsmøtet ble det sendt en resolusjon om forbud til regjeringen ved statsminister Jens Stoltenberg, forsvarsminister Anne Grete Strøm Eriksen og utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Ved Cluster Munition Coalition (CMC) Signing Conference, 3. desember 2008, ble den internasjonale avtalen om forbud mot klasebomber undertegnet i Oslo. 109 land hadde forhandlet frem et kompromiss til en avtale. Den omfattet ikke et totalforbud, men forbød i praksis all klaseammunisjon som noen gang var blitt brukt i krigshandlinger. Avtalen gjaldt forbud - mot å produsere, mot å bruke, mot å lagre - for å rydde opp og for å hjelpe ofre. 

Via Kate Moore, Director of Membership Soroptimist International, ble klubben invitert til konferansen "Convention on Cluster Munitions", som ble holdt dagen før selve signeringen. Guro Bulien og Karin Guttormsen deltok.

Jonas Gahr Støre betegnet i 2008 signeringen av forbudet mot klasebomber som hans største seier som utenriksminister. For oss fra klubben var det fantastisk å få oppleve en liten del av dette. 

Oppdatering 2021: Den 5. februar 2021 publiserte Nobel Peace Center en artikkel hvor de ser på virkningene forbudet mot klasevåpen har hatt, ti år etter at det trådte i kraft. Du kan lese artikkelen her

 

Informasjonsplakat som viser ulike varianter av klasevåpen, de fleste er veldig små og vanskelig å få øye på i terrenget.
Kampanjebil til CMC, Cluster Munition Coalition. Den hadde kjørt "verden rundt" og kom til Oslo kvelden før signeringen.
Kate Moore, Director of Membership Soroptimist International - GBI (t.v.)) Hun var sentral i den internasjonale organisasjonen CMC, Cluster Munition Coalition.