Resolusjon "Klasebomber"

Til representantskapsmøtet i 2008 utarbeidet SI Arendal-Grimstad v/Kari Huvestad, Anne Kollandsrud, Reidunn Topland, Turid Grete Fauchald, Guro Bulien og Karin Guttormsen et forslag til resolusjon om internasjonalt forbud mot klasebomber.  Fra Representantskapsmøtet ble det sendt en resolusjon om forbud til regjeringen ved statsminister Jens Stoltenberg, forsvarsminister Anne Grete Strøm Eriksen og utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Ved Cluster Munition Coalition (CMC) Signing Conference, 3. desember 2008, ble den internasjonale avtalen om forbud mot klasebomber undertegnet i Oslo. 109 land hadde forhandlet frem et kompromiss til en avtale. Den omfattet ikke et totalforbud, men forbød i praksis all klaseammunisjon som noen gang var blitt brukt i krigshandlinger. Avtalen gjaldt forbud - mot å produsere, mot å bruke, mot å lagre, for å rydde opp og for å hjelpe ofre.

Via Kate Moore, Director of Membership Soroptimist International – GBI ble vår klubb invitert til å være representert på konferansen, Convention on Cluster Munitions som ble holdt dagen før selve signeringen. Guro Bulien og Karin Guttormsen deltok fra SI Arendal-Grimstad. Kate Moore var sentral i den internasjonale organisasjonen CMC.

Jonas Gahr Støre betegnet i 2008 at signeringen av forbudet mot klasebomber var hans største seier som utenriksminister. For oss fra klubben var det fantastisk å få oppleve en liten del av dette. Vi fikk på en dag i Oslo snakke med en journalist fra Mali, en aktivist fra Japan, ei superengasjert dame fra India, ei jente fra Irak som hadde opplevd at 4 brødre og en fetter ble drept av klasevåpen og hun selv var forbrent på 65 % av kroppen, en mann fra Brasil som hadde store problemer med å nå regjeringen sin og mannen fra Libanon som hadde mistet sin 5 år gamle sønn da de feiret 5 årsdagen hans i en park, og mange fler.

 

Informasjonsplakat som viser ulike varianter av klasevåpen, de fleste er veldig små og vanskelig å få øye på i terrenget.
Kampanjebil til CMC, Cluster Munition Coalition. Den hadde kjørt "verden rundt" og kom til Oslo kvelden før signeringen.
Kate Moore, Director of Membership Soroptimist International - GBI (t.v.)) Hun var sentral i den internasjonale organisasjonen CMC, Cluster Munition Coalition.