KLUBBAKTIVITETER

Den andre onsdagen hver måneden har vi klubbmøte hvor medlemmene deltar. Møtene starter kl. 18.30, og holdes vekselsvis i Arendal og i Grimstad.

Klubben har et spennende og variert program, som blant annet omfatter foredrag om aktuelle temaer med eksterne foredragsholdere, yrkesforedrag av medlemmer og diskusjon om prosjektarbeid. Noen ganger er det bedriftsbesøk eller kulturarrangement. Se oversikt over tidligere klubbmøter samt møteprogram for 2020/2021

I tillegg til de lokale klubbmøtene deltar klubben bl.a. i distriktsmøter og lands- og representantskapsmøte (L&R). Les mer om andre møter klubben har deltatt på.

Bedriftsbesøk hos Smaken av Grimstad i 2019.