KLUBBAKTIVITETER

Den 2. onsdagen hver måneden har vi klubbmøte hvor klubbens medlemmer deltar. Møtene starter kl. 19.15 og møtested veksler mellom byene Arendal og Grimstad, noe som fremgår av møteplanen.

Klubben har et spennende og variert klubbprogram. Programmet omfatter bl.a. foredrag om aktuelle temaer med eksterne foredragsholdere, yrkesforedrag av medlemmer og diskusjon om bl.a. prosjektarbeid. Noen ganger er det bedriftsbesøk eller kulturarrangement. Se oversikt over tidligere klubbmøter samt møteprogram for 2018/19.

I tillegg til de lokale klubbmøtene deltar klubben bla. i distriktsmøter og Representantskaps- og Landsmøte (R&L).  Les mer om andre soroptimistmøter klubben har deltatt i.

 

Edvarda - skulptur av Nina Sundbye
Edvarda - skulptur av Nina Sundbye