VÅRE ÆRESMEDLEMMER

Æresmedlemmer 2007:
Tordis Oveland Thorsen
Synnøve Bulien (døde i 2013)
Astrid Hovd Nilsen (døde i 2009)

Synnøve Bulien (til høyre) og Tordis Oveland Thorsen (til venstre) - Astrid Hovd Nilsen var ikke tilstede. Synnøve var initiativtager til klubben i 1971. Mellom æresmedlemmene står daværende klubbpresident Lise Puntervold. 

Æresmedlemmer 2014:
Mei-Mei Aas
Mette Steel

Mei-Mei Aas (til venstre) og Mette Steel (nr. 2 fra venstre). Nummer to fra høyre er Tordis Oveland Thorsen. Alle disse charteret klubben i 1971. Til høyre daværende klubbpresident Karin Guttormsen. 

Æresmedlem 2019:
Eva Wiksen Næser

Eva Wiksen Næser (til høyre) mottar diplom og blomster fra president Kari Huvestad for sitt æresmedlemsskap i klubben. Klubbens begrunnelse for æresmedlemskapet er lang og tro tjeneste i hele 35 år, men også hennes spesielle engasjement i "Mot menneskehandel"-prosjektet.  

Æresmedlemmer 2007
Æresmedlemmer 2014
Æresmedlem 2019