VÅRE ÆRESMEDLEMMER

Æresmedlemmer 2007:
Tordis Oveland Thorsen
Synnøve Bulien (døde i 2013)
Astrid Hovd Nilsen (døde i 2009)

Synnøve Bulien (til høyre) og Tordis Oveland Thorsen (til venstre) (Astrid Hovd Nilsen var ikke tilstede.) Synnøve var initiativtager til klubben i 1971. Lise Puntervold (klubbpresident 2005-2007) står mellom æresmedlemmene og Karin Guttormsen i bakgrunnen. 

Æresmedlemmer 2014:
Mei-Mei Aas
Mette Steel

Mei-Mei Aas og Mette Steel (én og to fra venstre). Nummer tre fra venstre er Tordis Oveland Thorsen. Alle disse charteret klubben i 1971. Klubbpresident Karin Guttormsen står ytterst til høyre.

Æresmedlem 2019:
Eva Wiksen Næser

Eva Wiksen Næser (til høyre) mottar diplom og blomster fra president Kari Huvestad for sitt æresmedlemsskap i klubben. Klubbens begrunnelse for æresmedlemskapet er lang og tro tjeneste i hele 35 år, men også hennes spesielle engasjement i "Mot menneskehandel"-prosjektet.  

Æresmedlemmer 2007
Æresmedlemmer 2014
Æresmedlem 2019