VÅRE ÆRESMEDLEMMER

Æresmedlemmer 2007:

Tordis Oveland Thorsen
Synnøve Bulien (døde i 2013)
Astrid Hovd Nilsen (døde i 2009)

 

Æresmedlemmer i 2007: Synnøve Bulien t.h. og Tordis Oveland Thorsen t.v. (Astrid Hovd Nilsen var ikke tilstede.) Synnøve var initiativtager til klubben i 1971.  Lise Puntervold (klubbpresident 2005-2007) står mellom æresmedlemmene og Karin Guttormsen i bakgrunnen. 

 

Æresmedlemmer 2014:

Mei-Mei Aas
Mette Steel


Æresmedlemmer i 2014: Mei-Mei Aas og Mette Steel (1. og 2. til venstre) Videre t. h. står Tordis Oveland Thorsen.  Alle disse charteret klubben i 1971.  Karin Guttormsen, klubbpresident står ytterst t. h

 

Æresmedlem 2019:

Eva Wiksen Næser 


Æresmedlem 2019: Eva Wiksen Næser mottar diplom og blomster fra president Kari Huvestad for sitt æresmedlemsskap i vår klubb. Klubbens begrunnelse for æresmedlemskapet er lang og tro tjeneste, hele 35 år, men også for hennes spesielle engasjement i "Mot menneskehandel" prosjektet. 

Æresmedlemmer 2007
Æresmedlemmer 2014
Æresmedlem 2019