Fortellerteater om menneskehandel

Teater er et meget godt virkemiddel for å spre bevissthet om menneskehandel, og Arendal-Grimstad Soroptimistklubb har jobbet mye med å få til et fortellerteater mot menneskehandel.

«Valgt det...» er en forestilling og samtale om menneskehandel. Formålet med forestillingen er å gi ofre for menneskehandel et ansikt, og målgruppen for forestillingen er ungdom fra 16 år og voksne. Forestillingen er aktuell i alle fag i den videregående skole der menneskerettigheter og demokratiforståelse skal debatteres, men er også relevant for politikere, vernepliktige soldater, ansatte i førstelinjetjenesten i kommuner, flyktningmottak, ansatte i rettsapparatet osv. 

Lokale oppsetninger av "Valgt det...?" har fått flere omtaler i Agderposten:  

  • Artikkel om en vellykket forestilling i Arendal 13. mars 2018. Stykket ble også vist for 120 elever på Drottningborg skole samme dag. 
  • Artikkel om fortellerteateret fra 9. desember 2016. 

Du kan lese mer om teaterstykket i denne artikkelen i Fokus, skrevet av Eva Wiksén Næser. Se også omtalen på Norgesunionens nettside.