GRIMSTADS 200-ÅRS JUBILEUM (1816 - 2016)

Arendal-Grimstad soroptimistklubbs jubileumsgave til Grimstad bys 200 års jubileum ble en suksess.

Arrangementet «200 år – Har Grimstad endret seg?» for å fremsnakke kvinnenes plass i næringsliv og politikk gikk over tre dager, 15.9.-17.9.2016. Se omtale i Grimstad Adressetidene den 03.09.2016 og den 20.09.2016

Historiske tilbakeblikk fra 1816 og fremover viste at det har vært sterke kvinner som har stått opp for kvinnenes sak også i Grimstad, men også mange som har arbeidet mer i det stille. Dette var bakgrunn for foredrag og debatter for dagens utfordringer for økt kvinneandel i næring og politikk. Det går dårligere i Grimstad på flere fronter som har med kvinners andel i arbeidsliv og politikk å gjøre enn i Norge for øvrig. 

Omtale og bilder fra foredragene:

KVINNERS ENGASJEMENT OG RETTIGHETER FØR OG NÅ

"Kvinner i lokalhistorien". Gjennom Trond Audun Bergs foredrag ble vi kjent med kvinner som har vært aktive i Grimstad gjennom byens historie uten at de har fått særlig plass i historiebøkene. Der hører man kun om menns bragder, kvinnene skulle jobbe innendørs. Elise Welhaven Gunnerson (avbildet) var prestefrue og en meget aktiv forkjemper for kvinners stemmerett. 

Trond Audun Berg - Elise Welhaven Gunnerson

«Mann deg opp kvinne!» av Benja Stig Fagerland, prisbelønt internasjonal foredragsholder og medforfatter av boken SHEconomy. Der beskrives kvinners økende makt og innflytelse i arbeidslivet og i økonomien og hvordan det er god business å investere i kvinnene som forbrukere, medarbeidere og ledere. Mennene er fremdeles overrepresentert i styrene, og det gjenstår mye for å få inn flere kvinner i styrearbeid. 

Benja Stig Fagerland 

MENNESKER SOM SALGSVARE

President i Norgesunionen Kirsti Guttormsen innledet til temaet med informasjon om tall for menneskehandel både nasjonalt og lokalt.  

Foto: Johan Tønnevold

Foto: Johan Tønnevold

«Barn på vandring før og nå». Terje Sandkjær, lokalhistoriker med svært god kunnskap om Barnevandringene på Sørlandet på 1800-tallet. Barn ble før oppfattet som små voksne, og deltagelse i arbeidslivet ble sett på som læring for livet og «meningen» med livet. Han trakk paralleller med barn i dagens flyktningesituasjon. 

Terje Sandkjær . Barn På Vandring Før Og Nå 

Foto: Johan Tønnevold

«Mennesker som handelsvare, sett fra mitt ståsted». Olav Lægdene, virksomhetsleder Nadheim/Kirkens Bymisjon i Oslo. Han jobber med oppsøkende arbeid om prostitusjon på internett. Prostituerte annonserer på internett, drar til kunder rundt omkring i Norge og en del oppsøker også Sørlandet. Usikre tall i Norge og for lite fokus og ujevn kunnskap på barn. 

Foto: Johan Tønnevold

Biblioteksjef Brit Østerud presenterte "Litteratur om menneskehandel". Mennesker er ikke handelsvare, men det kan være vanskelig å sette grenser mellom arbeid og menneskehandel. Det er viktig med engasjement og tålmodighet over tid. Hun hadde også laget en utstilling av bøker om menneskehandel, skjønn- og faglitteratur etter 2010, samt en del rapporter rettet mot fagfolk.

Foto: Johan Tønnevold

Det ble vist en smakebit av forestillingen "Valgt det ..." med samtale etter forestillingen. «Valgt det…» er tittelen på det nye fortellerteateret med tema menneskehandel. Her er Beathe Frostad fra prøven på kulturhuset. Stykket er av og med Beathe Frostad og Astrid Elise Sæterøy. Det hadde premiere 27.9.2016 på Litteraturhuset i Oslo. Soroptimistene landet over skal nå markedsføre forestillingen for bestilling og visning, særlig i ungdomsmiljøer og for allmenn bevisstgjøring.

Foto: Johan Tønnevold

KVINNER I NÆRING OG POLITIKK

«Flere kvinner inn i politikken?». Espen Egil Hansen, sjefredaktør i Aftenposten, ledet debatten og ordføreren svarte på spørsmålet - Hva har gått galt i Grimstad? Alle viktige posisjoner innehas av menn. Bakgrunnsbildet, «Fant ingen kvinnelige ledere?» var oppslag i Grimstad Adressetidende like etter kommunevalget 2015. Debattlederen oppsummerte med at Grimstad har et problem og har en stor mulighet til å få inn flere kvinnelige politikere i fremtiden. 

Fant Ingen Kvinnelige Ledere - Hva Gikk Galt I Grimstad . Ordf . Kjetil Glimsdal Forsvarer Avisoppslaget Etter Valget 2015

F.v. varaordfører Per Svenningsen, ordfører Kjetil Glimsdal, Espen Egil Hansen, opposisjonsleder i fylkestinget Torunn Ostad og kommunestyrerepr. og tidligere ordfører i Tvedestrand May Britt Lunde. 

Gjennom sitt foredrag : «Kvinne du kan og du tør!» oppfordret Siri Mathiesen, direktør NHO Agder, kvinner til å være rause, fremsnakke hverandre og fortsette å møte opp og fatte beslutninger og forme fremtiden! Nøkkel til suksess ligger i gjennomføringsevnen, og hun mener kvinner er like gode som menn på gjennomføring. 

Guro Bulien Og Siri Mathiesen

 Siri Mathiesen i samtale med Guro Bulien (t.v.).

 «CV», et filmprosjekt av UiA studenter viste tydelig at kvinner og menn blir oppfattet annerledes selv om de gjør akkurat det samme (uten bilde).  

«Fra visjon til virkelighet». Firenæringslivskvinner fortalte om sine erfaringer i det lokale næringslivet etter at næringssjefen i Grimstad kommune hadde innledet med «Hva er Grimstad kommunes ambisjoner?». De har alle nå kommet godt i gang, men flere hadde opplevd forskjellsbehandling i oppstartsfasen på ulike vis fordi de var kvinner. 

4 Næringslivskvinner Beretter Om Sine Erfaringer Med Oppstart Av Bedrifter . I Midten Bodil Slettebø , Næringssjef I Grimstad

F.v. Gurine Seland - Reddal Fellespakkeri SA, Merete Nybro Berg - Meretes Atelier Lysthuset, næringssjef Bodil Slettebø, Elin Austad – Grimstad hudpleie- og aromaterapi, Anita Nicolaisen – Café Ibsen og møteleder Kari Huvestad.