SOROPTIMIST-APPELLEN

Appellen er retningsgivende for vårt arbeid. Vi leser appellen sammen i begynnelsen av hvert møte.

La oss være oppriktige i vennskap 
og vise evne til fred og forståelse.
La oss være villige til å hjelpe og tjene.
La oss alltid sette oss høye mål,
og utføre vårt arbeid med verdighet og under ansvar.