SOROPTIMA - VÅRT MEDLEMSBLAD

Soroptima er soroptimistene i Norge sitt medlemsblad, som gis ut 4 ganger i året. Her kan du lese tidligere utgivelser.

 

Jubileumsskrift for utenlandske venner på engelsk og fransk:

Norgesunionens jubileumsskrift på engelsk

Norgesunionens jubileumsskrift på fransk