SOROPTIMA - VÅRT MEDLEMSBLAD

Soroptima er soroptimistene i Norge sitt medlemsblad, som gis ut 4 ganger i året. Du finner aktuell og tidligere utgivelser her

Jubileumsskrift for utenlandske venner på engelsk og fransk:
Norgesunionens jubileumsskrift på engelsk
Norgesunionens jubileumsskrift på fransk