BLI MEDLEM

Har du lyst til å bli medlem av Arendal-Grimstad Soroptimistklubb og en del av det flotte fellesskapet som Soroptimist Internasjonal (SI) representerer?

Vi rekrutterer yrkesaktive kvinner og ønsker et mangfold av yrker. 

Som medlem får du:

  • Mulighet til å jobbe med prosjekter for å bedre miljø, menneskerettigheter og kvinners stilling
  • Et nettverk av yrkesaktive kvinner når du reiser i inn- og utland
  • Mulighet til å delta i arrangementer over hele verden
  • Bli kjent med mange engasjerte kvinner i ditt nærmiljø
  • Sosialt samvær og månedlige møter med faglige og aktuelle foredrag

 Send oss en e-post. Adressen er: arendal-grimstad@soroptimistnorway.no  

  • Du er velkommen til å delta på noen klubbmøter som reflektant før du endelig bestemmer deg for om du vil bli medlem
  • Når du blir tatt opp som medlem, vil du få 2 faddere som følger deg spesielt opp 

 Se gjerne Norgesunionen sin informasjonsbrosjyre for mer informasjon.