Mentorprosjektet 2019/2020 ble vellykket

Mentorprosjekt starter oktober 2019, og ble avsluttet i september 2020. Programmet retter seg mot kvinner med annen etnisk bakgrunn enn nordisk, og målet er å bidra til karriereutvikling for kvinner som allerede er i jobb, og å stimulere til jobbmuligheter for kvinner som står uten jobb.

Soroptimistenes overordnede mål er å bedre livssituasjonen for unge kvinner lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Derfor er mentorprosjektet viktig for oss. Vi fikk midler til prosjektet fra Integrerings og mangfolddirektoratet (IMDI), og prosjektet foregikk i samarbeid med Kristiansand Soroptimistklubb. Trine Nilsen fra Arendal-Grimstad var prosjektleder. De som veileder kalles mentorer, og de som blir veiledet kalles adepter. Av de åtte mentorene i prosjektet var det fem fra Arendal-Grimstad og tre fra Kristiansand. Foruten Trine var Lisbeth Kismul, Lisanne Prinz, May Britt Lunde og Wenche Norgaard mentorer fra Arendal-Grimstad.  

Vi mener at prosjektet i stor grad har oppnådd det overordnede prosjektmålet: å bevisstgjøre de utenlandske kvinnene til å bli bedre rustet for det norske arbeidslivet. Prosjektet starter i oktober 2019 og ble avsluttet i august 2020. Det har til sammen vært holdt fire fellessamlinger for mentorer/adept: 

  • Samling i november: Kickoff v/Trine Nilsen og alle mentorene
  • Samling i desember: Kurs i å skrive CV og jobbsøknad v/Trine Nilsen
  • Samling i februar: Strategier for suksess v/Lisanne Prinz og Andras Prinz
  • Samling i august: Avslutning på prosjektet og foredrag av sosialantropolog Unni Ljosland, samt utdeling av kursbevis

I tillegg har det vært ca. åtte samtaler mellom adept og mentor i løpet av prosjektperioden. Adeptene fikk oppgaver mellom hver av samtalene, slik at de selv ble ansvarliggjort for å komme videre i sin prosess.  

Vi anser mentorprosjektet som vellykket, og vil sannsynligvis starte opp et nytt prosjekt på et senere tidspunkt.  

Mentorer og adepter i Mentorprogrammet 2019/20.
Prosjektleder Trine Nilsen forteller om soroptimistene.
Mentor Lisanne Prinz holder foredrag om livsmestring.