Civic Education

Vår søsterorganisasjon SI-Slatina i Romania begynte sitt prosjekt Civic Education (Civic education for giving first aid) 1. juli 2016 med støtte fra Arendal-Grimstad Soroptimistklubb.

Blodgivning stod sentralt i prosjektet. Romania opplever krise pga. mangel på blod ved alvorlige sykdommer og ulykker, og ifølge Slatinaklubben har mange mennesker mistet livet på grunn av manglende blodtransfusjon. Dette skyldes uvitenhet og dårlig informasjon til befolkningen. Ikke minst skyldes det mangel på interesse og med det mangel på pengebevilgninger fra myndighetenes side.

SI Slatina har med SI Arendal-Grimstad som klubbpartner sørget for opplæring og opplysningsarbeid om disse forholdene. De har samarbeidet med lokale sykehus, blodtransfusjonssentere og skoler i Olt fylke hvor Slatina er hovedstad. Det gjelder å få folk til å bli blodgivere! Skoler i området ble tatt i bruk for opplæring i generell førstehjelp og viktigheten av å gi blod. Studenter, foreldre, lærere og helsepersonell var deltakere. Elever ifra videregående  skole og studenter ved den nasjonale landbruksskolen var også involvert. Dette ble ansett som spesielt fint fordi studentene kommer fra hele landet og hovedsakelig fra landlige- og rom-områder, og vil formidle videre det de har lært.

Klubben oppsummerer selv prosjektet slik: “Through civic education of women and girls and also other citizens we hope to change mentalities, to make a step forward for progress in our society and for saving lives.