Education for Life

Prosjektet "Sexual Education of Young Girls for Informing on Specific Diseases and for Pregnancy Protection for Underage Girls" startet opp i februar 2018. Navnet har senere blitt endret til "Education to Prevent Pregnancy of Minors" og videre til "Education for Life" i 2021.  

Målsetting for prosjektet er: 

  • Opplysningsarbeid som kan bidra til å få ned det høye antallet mindreårige mødre og forlatte barn i Romania.
  • Ønske om å bedre unge kvinner og barns livssituasjon ved å spre kunnskap om seksuelle spørsmål og gravides rettigheter.

Første aktivitet fant sted i februar 2018 på Sports High School i Slatina. Klubben hadde knyttet til seg en gynekolog og en psykolog som foreleser der. Møtet ble en suksess, og prosjektet fikk stor mediadekning. Dette resulterte i forespørsler fra flere skoler i Slatina og omegn. Neste møte ble holdt i mars med 250 jenter til stede. Så fulgte tre møter i mai, hvorav et av dem var for gutter. 120 gutter i alderen 16-18 år møtte opp! Ifølge Slatinaklubben er legen som er knyttet til prosjektet svært dyktig og har god kommunikasjon med de unge deltagerne. Olt County Library har stilt opp med relevant litteratur. Prosjektet ble fulgt opp også utover høsten 2018. Samtidig ble Soroptimistbevegelsen gjort mer kjent. Det viser seg at soroptimistprosjekter kan gjøre en forskjell!

Oppdatering per 17.02.2020
I begynnelsen av 2019 satte Slatinaklubben seg et ambisiøst mål: De ville gjennomføre minimum 20 aktiviteter i Olt fylke innen desember 2019. Det målet har de nådd! Prosjektet har fått mange godord i lokale media og på skolene der møtene foregår. Ikke minst er de glade for den positive holdningen elevene stort sett har til undervisningen. Det er ikke til å undres over at dette prosjektet ble SI Europas «February`s project of the month» i 2019!

I året 2019 utførte Slatinasøstrene ofte to aktiviteter på samme skole. Undervisningen ble gitt til gutter og jenter hver for seg. Elevene ba ofte om private samtaler med lege og psykolog som er knyttet til prosjektet. Målet er å redusere det høye antall graviditeter hos svært unge jenter og forbedre hygiene, helse og adferd. Klubben takker ofte SI Arendal-Grimstad for den økonomiske støtten de har fått fra oss. Uten den hadde ikke prosjektet latt seg gjennomføre med så god kvalitet. Vel så viktig er nok det store, utrettelige arbeidet Slatinasøstrene selv står for og hvordan de bruker pengene med omhu!

Oppdatering per 15.03.2021
SI- Slatina har nå endret navnet på prosjektet til "Education for Life". Dette begrunner Slatina-søstrene med at det i pandemiåret 2020 har vært vanskelig å gjennomføre seksualundervisning digitalt. Temaet er sensitivt og krever samhandling og dialog. Mange foreldre har en restriktiv holdning til denne type undervisning, og de fleste barn må ha tillatelse fra dem for å kunne delta. I samråd med lege og psykolog har Slatina-klubben derfor endret temaet til Psychological counseling. Dette innbefatter psykologisk rådgivning og foredrag av psykolog på Zoom. Følgende temaer er etablert av et spesialist-team sammen med medlemmer av klubben:

  • Bygge selvtillit
  • Kommunikasjon mellom jenter og gutter
  • Kommunikasjon mellom studenter og lærere
  • Kommunikasjon mellom barn/ungdom og foreldre
  • Oppmuntring til lesing
  • Kritisk bruk av Internett.

Disse foredragene foregår fra skoler på landsbygda i Olt fylke. Dette er svært fattige områder med dårlig infrastruktur, og familiene har ofte ikke engang penger til det aller nødvendigste i hverdagen. Mange barn har derfor ikke nettbrett, men noen  får dette dekket av legater. Dermed kan barn og unge delta i en meningsfylt aktivitet i en tid hvor covid-19 har forverret allerede krevende livsforhold. 

Prosjekt "Sexual Education" i Slatina.
Interesserte ungdommer får undervisning på en skole i Slatina.
Prosjektet fikk stor mediadekning.