TILLITSKVINNER

Her er en oversikt over klubbens tillitskvinner for perioden 01.10.2019-01.10.2020
President: Kari Huvestad
Visepresiden: Trine Nilsen
Sekretær: Camilla  Eriksrud 
Kasserer: Lisbeth  Kismul 
Styremedlem: Cecilie Haraldstad Moen
Vara: Lena Ellingsen
Vara: Bente Tobiasen
   
Revisor: Wenche Nordgaard og Carol Østby
Valgkomite:  Lisbeth Kismul, Guro Bulien og Wenche Nordgaard
Programansvarlig: May Britt Lunde og Reidun Topland
Nettansvarlig: Cecilie Haraldstad Moen og Lizanne Prinze (vara)