TILLITSKVINNER

Her er en oversikt over klubbens tillitskvinner for perioden 01.10.2020-01.10.2021

President: Trine Nilsen
Visepresiden: May Britt Lunde
Sekretær: Marit Solum
Kasserer: Wenche Nordgaard
Styremedlem: Lena Ellingsen
Vara: Paula Gjennestad
Vara: Eva Wiksén Næser
   
Revisor: Bente Tobiassen og Carol Østby
Valgkomite: Lisbet Kismul, Kari Huvestad og Cecilie H. Moen
Programansvarlig: Reidun Topland og Carol Østby
Nettansvarlig: Cecilie H. Moen og Lizanne Prinze (vara)