TILLITSKVINNER

Her er en oversikt over klubbens tillitskvinner for perioden 01.01.2022-31.12.2023.

President: May Britt Lunde
Visepresiden: Unni Skretting
Sekretær: Marit Solum
Kasserer: Wenche Nordgaard
Styremedlem: Lisbeth S. Kismul
   
Revisor: Bente Tobiassen og Carol Østby
Valgkomite: Elin Høie, Trine Nilsen og Lisbeth S. Kismul
Programansvarlig: Reidunn Topland og Carol Østby
Nettansvarlig: Cecilie H. Moen og Marit Solum (vara)