Mentorprosjekt 2015-2016

Mentorprosjektet 2015-2016 ble vellykket.

Mentorprosjekt Sørlandet er et samarbeid mellom Arendal soroptimistklubb og Arendal-Grimstad soroptimistklubb. 11 par med mentor fra soroptimistklubb og utenlandsk adept møttes sirka en gang i måneden i skoleåret 2015-2016. Adeptene kom fra vidt forskjellige land utenom Norden. Alle har høyere utdanning hjemmefra, noen har ikke jobb - andre vil over i jobb som passer med utdanningen i Norge. Gjennom mentorprogrammet fikk de veiledning til å finne veier videre i det norske samfunnet og jobbmarkedet.