Tradition and Contemporary

Vår vennskapsklubb i Slatina har våren 2019 kommet med en ny søknad. Nå ønsker de å starte prosjektet "Girls Education for the Preservation of Folk Traditions and Culture by the Artistic Manufacturing of Some Decoration and Popular Clothing and Decorative Items". Til dette prosjektet ber de om å få bruke gjenværende midler fra et tidligere samarbeidsprosjekt, "Civic Education"

Ønsket er å vekke ny interesse for spesiell søm, kunst og håndverk. De ser at slike tradisjoner, for eksempel broderi til nasjonaldrakter, langt på vei er utdøende. SI Slatina ønsker derfor å skolere unge kvinner i disse fagene, og med det gi mulighet til videre arbeid og næringsvirksomhet. Det er faglig kunnskap på høyt nivå innenfor klubben og god forbindelse med en høyskole som spesialiserer seg i slikt håndverk og kunst. Dette gjør klubben i stand til å drive prosjektet profesjonelt med god utnyttelse av midlene. Gjennom utdanning vil de prøve å stoppe en utvikling der stadig flere unge kvinner forlater landsbyene i Romania.

SI Arendal-Grimstad har gått inn for å støtte også dette prosjektet.

Oppdatering per 17.02.2020
Prosjektet, nå kalt «Tradition and Contemporary», er godt i gang. Klubbsøstrene organiserer og deltar i aktiviteter der jenter lærer å sy motiver etter rumensk tradisjon. Klubben har faglig ekspertise på høyt nivå slik at de har høy kompetanse til å utføre et slikt prosjekt. Som målgruppe for denne undervisningen inkluderer de også jenter på institusjon. I perioder arrangeres det ukentlige møter, noe de mener er viktig for å opprettholde interesse og kontinuitet. Tanken bak dette prosjektet er å skape meningsfylte aktiviteter med grobunn i egen kultur. Ønsket er å hindre at unge mennesker forlater landet sitt, slik mange gjør. SI Arendal-Grimstad setter pris på å støtte dette viktige arbeidet.