VELKOMMEN TIL ARENDAL-GRIMSTAD SOROPTIMISTKLUBB

Ordet soroptimist betyr, fritt oversatt, "best for kvinner", og er utledet av de latinske ordene soror som betyr "søster" og optima som betyr "best".

Arendal-Grimstad Soroptimistklubb er tilsluttet Soroptimist International, et verdensomspennende kvinnenettverk som arbeider for å bedre kvinners og jenters levekår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. På klubbens nettsider kan du lese mer om klubben og våre aktiviteter og prosjekter. Her finner du også informasjon om hvordan du kan bli medlem og hvem som er kontaktpersoner.

 

Nyheter fra Arendal-Grimstad soroptimistklubb:

26.april 2020 deltok Lena og Guro på digitalt representantskapsmøte. Les mer og se bilder her!


 

En meningsfull dag i Kristiansand!

Les mer om dagen da to soroptimister fra Arendal-Grimstad Soroptimistklubb besøkte Prostitusjonstiltaket i Kristiansand og Shalams prosjekt. Med seg hadde de fire store bager, en liten bag og en plastpose med «nødvendighetsartikler», sokker, luer, sjal/skjerf, ull undertøy, pyjamaser som ble overlevert mulige ofre for menneskehandel.


 

For å lese den siste oppdatering fra Romania-Komiteen om samarbeidsprosjektene mellom SI-Slatina og SI Arendal-Grimstad, nå kalt «Education to prevent pregnancy of minors og «Tradition and Contemporary» trykk her. Bildet viser undervisning i prosjekt "Education to prevent pregnancy of minors"


 

Arendal-Grimstad soroptimistklubb jubler over opptak av to nye medlemmer.

På julemøtet den 11.desember 2019 ble Marit Solum tatt opp som nytt medlem i klubben. Det føste bildet viser Marit med faddere, som var Wenche Norgaard og Cecilie Haraldstad Moen. Unni Skretting ble tatt opp på møtet den 8. januar 2020. Det andre bildet viser Unni med sine faddere, som var Wenche Norgaard og Eva Wiksen Næser. Arendal-Grimstad soroptimistklubb ønsker dere hjertelig velkommen til klubben!

 


 

Arendal-Grimstad soroptimistklubb har fått et nytt æresmedlem: Eva Wiksen Næser. 

Bildet viser Eva, som mottar diplom og blomster fra president Kari Huvestad for sitt æresmedlemsskap i vår klubb. Klubbens begrunnelse for æresmedlemskapet er lang og tro tjeneste, hele 35 år, men også for hennes spesielle engasjement i "Mot menneskehandel" prosjektet. Eva er uredd og engasjert, og god til få oss alle med. Alle medlemmene gratulerer.


 

Nytt mentorprosjekt starter oktober 2019. Målet med mentorprogrammet er å bidra til karriereutvikling for kvinner som allerede er i jobb, og å stimulere til jobbmuligheter for kvinner som står uten jobb. Programmet retter seg mot kvinner med annen etnisk bakgrunn enn nordisk. Les om mentorprogrammet på nettsiden.


 

Mentorprosjektet er avsluttet for 2018-2019. Bildet under viser glade damer på avslutningsfesten 2. april. Se flere bilder og les mer om mentorprosjektet her.


 

Den 10. desember er det 70 år siden FNs verdenserklæring om menneskerettigheter ble vedtatt. Les vår pressemelding her

Valgt det!      Vannprosjekt i Tanzania


 

Et vellykket arrangement! Folkevandring til vintage kjolesalg i juni 2018 og hele 18 895 kroner, som går til Romaniaprosjektene.


 

Vi engasjerer oss mot menneskehandel: artikkel i Grimstad adressetidene 27. Februar 2018. Les mer om vårt arbeid her.

 

 

 

Bli medlem!

Ønsker du å bli soroptimist? Send en e-post til klubben, så vil vi ta kontakt.Du kan også kontakte unionsstyret på post@soroptimistnorway.no

Medlemsblad

Soroptima - Medlemsblad for Norsk Soroptima