VELKOMMEN TIL ARENDAL-GRIMSTAD SOROPTIMISTKLUBB

Ordet soroptimist betyr, fritt oversatt, "best for kvinner", og er utledet av de latinske ordene soror som betyr "søster" og optima som betyr "best".

Arendal-Grimstad Soroptimistklubb er tilsluttet Soroptimist International, et verdensomspennende kvinnenettverk som arbeider for å bedre kvinners og jenters levekår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. På klubbens nettsider kan du lese mer om klubben og våre aktiviteter og prosjekter. Her finner du også informasjon om hvordan du kan bli medlem og hvem som er kontaktpersoner.

 

Nyheter fra klubben:

Den 10. desember er det 70 år siden FNs verdenserklæring om menneskerettigheter ble vedtatt. Les vår pressemelding her

Valgt det!      Vannprosjekt i Tanzania

 

Et vellykket arrangement! Folkevandring til vintage kjolesalg i juni 201 og hele 18 895 kroner, som går til Romaniaprosjektene.

Vårt mentorprogram er i gang.

Vi engasjerer oss mot menneskehandel: artikkel i Grimstad adressetidene 27. Februar 2018.

Hver dag blir mennesker kjøpt og solgt i Norge. Arendal – Grimstad Soroptimistklubb er opptatt av å hjelpe mulige ofre for menneskehandel på Sørlandet. Les mer her.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bli medlem!

Ønsker du å bli soroptimist? Send en e-post til klubben, så vil vi ta kontakt.Du kan også kontakte unionsstyret på post@soroptimistnorway.no

Medlemsblad

Soroptima - Medlemsblad for Norsk Soroptima