VELKOMMEN TIL ARENDAL-GRIMSTAD SOROPTIMISTKLUBB

Folkevandring til vintage kjolesalg i juni 2018! Et vellykket arrangement. 18 895 kroner går til Romaniaprosjektene!

 Vårt mentorprogram er i gang! 

Vi engasjerer oss mot menneskehandel: artikkel i Grimstad adressetidene 27. Februar 2018.

12.september kom Trond Vorhaug og snakket om prosessen fram til musikalen "ASEEM". Vi gleder oss til å se den i NOVEMBER 2018 i Grimstad kulturhus.

 

 

Hver dag blir mennesker kjøpt og solgt i Norge. Arendal – Grimstad Soroptimistklubb er opptatt av å hjelpe mulige ofre for menneskehandel på Sørlandet. Les mer her.

 

Arendal-Grimstad Soroptimistklubb er tilsluttet Soroptimist International, et verdensomspennende kvinnenettverk som arbeider for å bedre kvinners og jenters levekår lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Ordet soroptimist betyr, fritt oversatt, "best for kvinner", og er utledet av de latinske ordene soror som betyr "søster" og optima som betyr "best".

På klubbens nettsider kan du lese mer om klubben og våre aktiviteter og prosjekter.

Her finner du også informasjon om hvordan du kan bli medlem og hvem som er kontaktpersoner.

 

 

 

 

Bli medlem!

Ønsker du å bli soroptimist? Send en e-post til klubben, så vil vi ta kontakt.Du kan også kontakte unionsstyret på post@soroptimistnorway.no

Medlemsblad

Soroptima - Medlemsblad for Norsk Soroptima