VELKOMMEN TIL ARENDAL-GRIMSTAD SOROPTIMISTKLUBB

Er du en høyt utdannet kvinne som står uten jobb i Norge?

Er du en høyt utdannet kvinne med jobb, men ønsker deg videre i karrieren?

Da er vårt mentorprogram noe for deg!

 

9. Mai kommer Kathrin Pabst, leder av fagseksjonen ved Vest-Agder-museet snakker om "Tabuer bak Sørlandets fassader".

Stort vintage kjolesalg kommer 13. juni 2018!!!! Hjelp oss med å gi og kjøpe klær!
Inntekten går til Romania-prosjektene.

Vi engasjerer oss mot menneskehandel: artikkel i Grimstad adressetidene 27. Februar 2018.

12.september kommer Trond Vorhaug og snakker om prosessen fram til musikalen "AZEEM".

 

Hver dag blir mennesker kjøpt og solgt i Norge. Arendal – Grimstad Soroptimistklubb er opptatt av å hjelpe mulige ofre for menneskehandel på Sørlandet. Les mer her.

 

Arendal-Grimstad Soroptimistklubb er tilsluttet Soroptimist International, et verdensomspennende kvinnenettverk som arbeider for å bedre kvinners og jenters levekår lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Ordet soroptimist betyr, fritt oversatt, "best for kvinner", og er utledet av de latinske ordene soror som betyr "søster" og optima som betyr "best".

På klubbens nettsider kan du lese mer om klubben og våre aktiviteter og prosjekter.

Her finner du også informasjon om hvordan du kan bli medlem og hvem som er kontaktpersoner.

 

 

 

 

Bli medlem!

Ønsker du å bli soroptimist? Send en e-post til klubben, så vil vi ta kontakt.Du kan også kontakte unionsstyret på post@soroptimistnorway.no

Medlemsblad

Soroptima - Medlemsblad for Norsk Soroptima