VELKOMMEN TIL ARENDAL-GRIMSTAD SOROPTIMISTKLUBB

Ordet soroptimist betyr, fritt oversatt, "best for kvinner", og er utledet av de latinske ordene soror som betyr "søster" og optima som betyr "best".

Arendal-Grimstad Soroptimistklubb er tilsluttet Soroptimist International, et verdensomspennende kvinnenettverk som arbeider for å bedre kvinners og jenters levekår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. På klubbens nettsider kan du lese mer om klubben og våre aktiviteter og prosjekter. Her finner du også informasjon om hvordan du kan bli medlem


NYHETER FRA ARENDAL-GRIMSTAD SOROPTIMISTKLUBB

Besøk på Shalam Women (november 2023)
13. november besøkte medlemmer fra klubbens Menneskehandel-gruppe Shalam Women i Kristiansand, som driver en kafé for kvinner med prostitusjonserfaring. Med seg hadde de varme klær, undertøy, sko, toalettsaker og julegaver til dem som kommer til kaféen. Les mer om besøket i denne artikkelen fra Grimstad Adressetidende


Distriktsmøte for distrikt Syd 1 (oktober 2023)
Arendal-Grimstad soroptimistklubb arrangerte distriktsmøte for alle soroptimistklubbene i Agder lørdag 14. oktober på museet Kuben i Arendal. Med totalt 41 deltagere, hvorav 25 gjester, var det flott å møte andre soroptimister i fylket og sette fokus på kvinners historier i Arendal i året for byens 300-årsjubileum. Dagen begynte med et musikalsk innslag fra Torun Fløistad Rike, som hadde satt sammen et program av sanger som ga et historisk bilde av Arendal og menneskene i byen. Fauzia Hashi holdt en inspirerende appell om viktigheten av integrering og utdanning, og Hilde Austarheim fortalte oss spennende historier og viste oss glimt fra livet til Arendalskvinner gjennom de siste 300 årene. Dagen ble avsluttet med en omvisning i Kubens utstilling "Slavegjort", som setter fokus på en mørk del av Arendals og Norges historie som dessverre fremdeles har skremmende aktualitet for soroptimistenes arbeid mot moderne menneskehandel. 

 


Markering av FNs dag for avskaffelse av vold mot kvinner (november 2021)
25. november er FNs dag for avskaffelse av vold mot kvinner, og Arendal-Grimstad Soroptimistklubb markerte denne dagen med en appell etterfulgt av et kulturelt program med musikk og dikt til ettertanke i Grimstad kirke, før fortellerteateret "Valgt det..." om menneskehandel ble vist på Grimstad kulturhus. 25. november markerer også starten på FNs 16 dager med aktivisme mot kjønnsbasert vold, som avsluttes med menneskerettighetsdagen og den internasjonale soroptimistdagen 10. desember. Denne perioden er også kjent som de oransje dagene, hvor fargen oransje brukes for å vise at man tar avstand fra vold mot kvinner og jenter. Kirken ble derfor lyssatt i oransje for anledningen. 

   


Klubben feirer sitt 50-årsjubileum (november 2021)
Arendal-Grimstad Soroptimistklubb ble stiftet 5. november 1971, og den 13. november 2021 markerte klubben sitt 50-årsjubileum med en flott felles festmiddag sammen med Kristiansand Soroptimistklubb (stiftet 6. november 1971). Kvelden ble feiret på Strand Hotell med god mat og vakker musikk, og hver av klubbene hadde for anledningen laget en film om sine mange aktiviteter opp gjennom årene. President i Norgesunionen, Grethe Mary Sørensen, var tilstede, og i tillegg hadde soroptimister fra Mandal og Arendal tatt turen. 

  

Jubileet ble dekket av Grimstad Adressetidende, med to artikler 8. november og én artikkel 21. november. 

Bli medlem!

Ønsker du å bli soroptimist? Send en e-post til klubben, så vil vi ta kontakt. Du kan også kontakte unionsstyret på post@soroptimistnorway.no

Medlemsblad

Soroptima - Medlemsblad for Norsk Soroptima