VELKOMMEN TIL ARENDAL-GRIMSTAD SOROPTIMISTKLUBB

Ordet soroptimist betyr, fritt oversatt, "best for kvinner", og er utledet av de latinske ordene soror som betyr "søster" og optima som betyr "best".

Arendal-Grimstad Soroptimistklubb er tilsluttet Soroptimist International, et verdensomspennende kvinnenettverk som arbeider for å bedre kvinners og jenters levekår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. På klubbens nettsider kan du lese mer om klubben og våre aktiviteter og prosjekter. Her finner du også informasjon om hvordan du kan bli medlem


NYHETER FRA ARENDAL-GRIMSTAD SOROPTIMISTKLUBB

To innlegg om soroptimismen i Grimstad i starten av mars

Onsdag 2. mars vil Eva Wiksén Næser holde et innlegg om Arendal-Grimstad Soroptimistklubb og våre aktiviteter på Triangelhuset i Grimstad - les mer her

På kvinnedagen tirsdag 8. mars vil Mei Mei Aas fortelle om soroptimismen under et gratis arrangement fra frivillighetssentralen på Grimstad bibliotek kl. 12-14. 

Markering av FNs dag for avskaffelse av vold mot kvinner (publisert november 2021)

25. november er FNs dag for avskaffelse av vold mot kvinner, og Arendal-Grimstad Soroptimistklubb markerte denne dagen med en appell etterfulgt av et kulturelt program med musikk og dikt til ettertanke i Grimstad kirke, før fortellerteateret "Valgt det..." om menneskehandel ble vist på Grimstad kulturhus. 25. november markerer også starten på FNs 16 dager med aktivisme mot kjønnsbasert vold, som avsluttes med menneskerettighetsdagen og den internasjonale soroptimistdagen 10. desember. Denne perioden er også kjent som de oransje dagene, hvor fargen oransje brukes for å vise at man tar avstand fra vold mot kvinner og jenter. Kirken ble derfor lyssatt i oransje for anledningen. 

   


Klubben feirer sitt 50-årsjubileum (publisert desember 2021)

Arendal-Grimstad Soroptimistklubb ble stiftet 5. november 1971, og den 13. november 2021 markerte klubben sitt 50-årsjubileum med en flott felles festmiddag sammen med Kristiansand Soroptimistklubb (stiftet 6. november 1971). Kvelden ble feiret på Strand Hotell med god mat og vakker musikk, og hver av klubbene hadde for anledningen laget en film om sine mange aktiviteter opp gjennom årene. President i Norgesunionen, Grethe Mary Sørensen, var tilstede, og i tillegg hadde soroptimister fra Mandal og Arendal tatt turen. 

  

Jubileet ble dekket av Grimstad Adressetidende, med to artikler 8. november og én artikkel 21. november. 

Bli medlem!

Ønsker du å bli soroptimist? Send en e-post til klubben, så vil vi ta kontakt. Du kan også kontakte unionsstyret på post@soroptimistnorway.no

Medlemsblad

Soroptima - Medlemsblad for Norsk Soroptima