Innovation, Robotics, Hope

Til tross for koronapandemien holder vår vennskapsklubb SI Slatina aktiviteten oppe, og mot slutten av 2020 søkte de om midler til enda et nytt prosjekt.

Innenfor forskning og teknologi er det fremdeles store kjønnsforskjeller, og kvinneandelen er lav i yrker knyttet til såkalte STEM-fag ("science, technology, engineering and mathematics"). Hvis man får flere jenter til å satse på disse fagene vil det ikke bare kunne gi karrieremuligheter og bedre fremtidsutsikter for jentene selv, men også sørge for rekruttering til essensielle yrker og bringe nye perspektiver til fagfelt som tradisjonelt har vært forbeholdt menn. 

Dette var bakgrunnen for at SI Slatina ønsket å starte opp en satsning på STEM sammen med lokale skoler i sitt område, hvor det er mange elever fra fattige familier som har begrensede muligheter for utdanning og karriere. Gjennom prosjektet "Sexual Education" har klubben etablert kontakter ved flere skoler i distriktet, og det var slik de kom i kontakt med fysikklærer Sofia Daniela, som underviser ved Stefan Diaconescu videregående skole i Potcoava. Ved denne skolen har de i flere år brukt robotikk for å få elever interessert i STEM-fag. For å bygge roboter trenger man god kjennskap til fysikk, matematikk og kjemi, og det å kunne anvende dette til å lage noe praktisk stimulerer igjen elevene til å forbedre kunnskapene sine. Elever fra skolen har allerede vunnet flere nasjonale priser for sine roboter, og Slatina-klubben ble imponert over hvordan skolen har fått til dette i et område som ellers ikke er kjent for denne typen muligheter eller initiativer. 

SI Slatina ønsker å støtte dette arbeidet videre, både for å gi karrieremuligheter til elever i område og for å inspirere andre skoler til å satse på slike prosjekter. Skolen ønsker å utvide programmet, særlig for å få med flere jenter. For å kunne gjøre dette er de imidlertid avhengig av å ruste opp fysikklaboratoriet sitt først, og dette finnes det ikke midler til. SI Slatina har derfor søkt Romaniakomitéen om midler til innkjøp av materialer og utstyr. Når laboratoriet er oppgradert planlegger man å invitere byens borgermester til åpningen, men også representanter fra lokalt næringsliv. Håpet er at man skal få disse med på å videre investere i laboratoriet for å kunne gi lokal forankring og skape blest om satsningen, slik at man kan rekruttere enda flere jenter fra omegnen.   

SI Arendal-Grimstad synes dette er et veldig spennende prosjekt både for jenter i området og som inspirasjon for andre skoler, og har innvilget støtte til prosjektet.