Lilla sløyfer

Norgesunionens salg av lilla sløyfer går til arbeidet med å bekjempe menneskehandel.

Å hindre at jenter fra 13-18 år blir ofre for menneskehandel ("trafficking") var formålet med Norgesunionens prosjekt i Moldova som startet i 2006 med 2,1 mill. kroner fra TV-aksjonen. På samme tid begynte vi å selge lilla sløyfer for å skaffe midler til informasjonsarbeid her hjemme. Inntektene fra salget av sløyfene går både til forebyggende arbeid i Moldova og til bevisstgjøring i eget land. 

Karin Guttormsen og Eva Wiksén Næser fra Arendal-Grimstad Soroptimistklubb deltok i komitéen for å utvikle Norgesunionens strategi mot trafficking her hjemme. Dettte førte blant annet til at fortellerteateret: "Hva skriver de hjem om?" av og med Sara Birgitte Øfsti og Beathe Frostad ble en realitet. Eva gjorde en stor innsats for å få dette til, og hennes spesielle engasjement mot menneskehandel var en av grunnene til at hun ble utnevnt til æresmedlem i klubben i 2019.