Lilla sløyfer

Å hindre jenter fra 13 - 18 år å bli ofre for menneskehandel (trafficking) var formålet med Norgesunionens 3-årige prosjekt i Moldova som startet i 2006 med 2,1 mill. kroner fra TV-aksjon i 2005.  Omtrent samtidig begynte vi å selge "Lilla sløyfer" for å skaffe midler til informasjon om menneskehandel her hjemme.  Arendal-Grimstad Soroptimistklubb har vært aktiv med å selge "Lilla sløyfer" fra starten.

Karin Guttormsen som leder og Eva Wiksén Næser deltok i komiteen for å utvikle Norgesunionens strategi mot trafficking her hjemme. Dettte førte blant annet til at fortellerteateret: "Hva skriver de hjem om?" av og med Sara Birgitte Øfsti og Beathe Frostad ble en realitet.  Eva Wiksén Næser  gjorde en stor innsats i å få dette til.