MENTORPROSJEKT SØRLANDET

I oktober 2019 starter Mentorprogram Sørlandet 2019-2020.

Målet med mentorprogrammet er å bidra til karriereutvikling for kvinner som allerede er i jobb, og å stimulere til jobbmuligheter for kvinner som står uten jobb. Programmet retter seg mot kvinner med annen etnisk bakgrunn enn nordisk.

Mentorprosjekt Sørlandet 2019-2020 er et samarbeidsprosjekt mellom Kristiansand Soroptimistklubb og Arendal-Grimstad Soroptimistklubb.

Er du høyt utdannet kvinne som står uten jobb i Norge?
Er du en høyt utdannet kvinne med jobb, men ønsker deg videre i karrieren?
Da er vårt mentorprogram noe for deg!

I et mentorprogram kobles en mentor (veileder) og en adept (den som veiledes) sammen. Adepten formulerer et mål som hun ønsker å utvikle seg mot. Mentoren er en veileder i denne prosessen. Soroptimister er yrkeskvinner fra et bredt spekter av yrker og mentorene vil være soroptimister fra klubbene i Kristiansand og Arendal-Grimstad. Disse har lang og variert yrkeserfaring, og de er kurset til å være mentorer.

Søknadsskjemaet finner du i programmets brosjyre. Her finner du også kontaktinformasjon om du har spørsmål. Skjemaet sender du pr e-post til arendal-grimstad@soroptimistnorway.no senest 3. oktober 2019.

Følg gjerne mentorprogrammet på Facebook!

Arendal-Grimstad soroptimistklubb har tidligere gjennomført to runder med Mentorprogram Sørlandet, da i samarbeidet med Arendal Soroptimistklubb. Begge gangene med stor suksess. Se bilder og les mer om mentorprogrammet 2015/16 og 2018/19