MENTORPROSJEKT SØRLANDET

Mentorprogrammet retter seg mot kvinner med annen etnisk bakgrunn enn nordisk, og målet er å bidra til karriereutvikling for kvinner som allerede er i jobb, og å stimulere til jobbmuligheter for kvinner som står uten jobb.

I et mentorprogram kobles en mentor (veileder) og en adept (den som veiledes) sammen. Adepten formulerer et mål som hun ønsker å utvikle seg mot. Mentoren er en veileder i denne prosessen. Soroptimister er yrkeskvinner med lang og variert yrkeserfaring, og de er kurset til å være mentorer.

Arendal-Grimstad Soroptimistklubb har gjennomført tre runder med Mentorprogram Sørlandet, to i samarbeid med Arendal Soroptimistklubb og én sammen med Kristiansand Soroptimistklubb. Se bilder og les mer om mentorprogrammene 2015/162018/19 og 2019/20 

Mentorprogrammet er avsluttet for denne gang, men vi vil sannsynligvis starte opp et nytt prosjekt på et senere tidspunkt. Om dette er noe du ville vært interessert i kan du sende en e-post til arendal-grimstad@soroptimistnorway.no