REKRUTTERINGSSTATEGI

Arendal-Grimstad Soroptimistklubb har en strategi for rekruttering og medlemspleie som oppdateres kontinuerlig. Klubben har som mål å ta opp minst 2 nye medlemmer per år. Yngre kvinner under 45 år er spesielt velkommen. Vi legger vekt på at klubben skal ha medlemmer i alle aldre.

I Arendal-Grimstad Soroptimistklubb vil vi at medlemmene skal kjenne delaktighet i rekrutteringsarbeidet og bidra der de kan.

Medlemmene har positiv erfaring for at å legge til rette for sosiale samvær utenom klubbens vanlige møter/aktiviteter, for eksempel teaterbesøk, cafebesøk styrker det samholdet i klubben, og nye og gamle medlemmer blir kjent på en annen måte.

Å arrangere åpne møter, gjerne sammen med andre kvinneorganisasjoner, vekker også positiv interesse for nye medlemmer. Utadrettet virksomhet gjør oss synlige og øker nysgjerrigheten på soroptimistorganisasjonen.

Vi vil legge større vekt på fadderordningen fremover og deres ansvar for å følge opp "sine" medlemmer.

Til den første kontakten for nye medlemmer, har vi utarbeidet en egen "Introduksjon av Arendal-Grimstad Soroptimistklubb".  I tillegg bruker vi Norgesunionens brosjyrer og samler denne informasjonen i en perm som det nye medlemmet får ved opptak.

Vi oppfordrer medlemmene til å invitere gjester med til klubbmøtene. En gang per år prøver vi å invitere potensielle nye medlemmer til ett utvalgt klubbmøte med et interessant tema. Da legger vi inn tid for å bli kjent med dem og informere om soroptimistorganisasjonen.

Informasjonsbrosjyre for Norgesunionen er å finne her.