REKRUTTERINGSSTATEGI

Arendal-Grimstad Soroptimistklubb har en strategi for rekruttering og medlemspleie som oppdateres kontinuerlig. Klubben har som mål å ta opp minst 2 nye medlemmer per år. Vi legger vekt på at klubben skal ha medlemmer i alle aldre.

I Arendal-Grimstad Soroptimistklubb vil vi at medlemmene skal kjenne delaktighet i rekrutteringsarbeidet og bidra der de kan. Vi oppfordrer medlemmene til å invitere potensielle nye medlemmer med til aktuelle og interessante klubbmøter.

Medlemmene har også positiv erfaring med å legge til rette for sosiale samvær utenom klubbens vanlige møter/aktiviteter, for eksempel teaterbesøk, cafebesøk styrker det samholdet i klubben, og nye og gamle medlemmer blir kjent på en annen måte.

Å arrangere åpne møter, gjerne sammen med andre kvinneorganisasjoner, vekker også positiv interesse for nye medlemmer. Utadrettet virksomhet gjør oss synlige og øker nysgjerrigheten på soroptimistorganisasjonen.

Vi legge stor vekt på fadderordningen og deres ansvar for å følge opp nye medlemmer.