SOROPTIMISTMØTER

Det finnes mange forskjellige lokale, nasjonale og internasjonale Soroptimist-møter.

  • lokale møter: klubbmøter, distriktsmøter
  • nasjonale møter: Representantskaps- og Landsmøtet (R&L)
  • internasjonale møter: Nordiske dager, Soroptimist Nordic Leadership Academ, Europa kongress, SI Convention (hele verden), besøk hos vennskapsklubber, ol. 

 Se menyen til venstre for å lese mer om møter hvor vi har deltatt.