SOROPTIMISTMØTER

Det finnes mange forskjellige lokale, nasjonale og internasjonale Soroptimist-møter.
          - lokale møter: klubbmøter, distriktsmøter
          - nasjonale møter: Representantskaps- og Landsmøtet (R&L)
          - internasjonale møter: Nordiske dager, Soroptimist Nordic Leadership
            Academy, Europakongress, SI Convention (hele verden),
            besøk hos vennskapsklubber o.lig.

 Se menyen til venstre for å lese mer om møter hvor vi har deltatt.