UNIONSSTYRET 2005-2007

Arendal-Grimstad Soroptimistklubb hadde styret for Norgesunionen for perioden 1.10.2005-30.9.2007, og var vertskap for Representantskapsmøte & Landsmøte (R&L) i 2007.
               -  Karin Guttormsen – unionspresident
               -  Elin Steen – unionssekretær
               -  Mette Steel – unionskasserer
               -  Elin Høie – unionssuppleant

Trine Tønnessen var koordinator for de utvidete unionsstyremøtene (UU-møtene), og Torill Osa Michalsen var materialforvalter.

Unionsstyret 2005-2007Ny

Unionsstyret 2005-2007. Fra venstre Elin Høie, Karin Guttormsen, Elin Steen og Mette Steel

Representantskapsmøte & Landsmøte (R&L) i 2007
Hvert år holder Norgesunionen Representantskapsmøte & Landsmøte (R&L) hvor to valgte representanter fra hver klubb i Norge møter for å ta stilling til årsmøtesakene. Den lokale klubben er vertskap. Hvert annet år når det er presidentskifte, foregår møtet på unionspresidentens hjemsted. Representantskapsmøte og Landsmøte (R&L) i 2007 ble holdt på Dahlske skole i Grimstad 1.-3.juni.

Velkommen RL2007

Unionspresident Karin Guttormsen til venstre og klubbpresident Lise Puntervold til høyre. Medlem Greta Møretrø Hortemo hadde laget den flotte blomsterdekorasjonen. 

 Styrebordet Rpresentantskapsmøtet 2007 

Fra styrebordet på Representantskapsmøtet. Fra venstre Karin Guttormsen (unionspresident), Anne Rita Meberg (møteleder), Marianne Næss (landssekretær) og Elin Steen (unionssekretær). Elin Høie (unionssuppleant) i bakgrunnen. 

«1990»
I 1990 var Arendal-Grimstad Soroptimistklubb vertskap for tre viktige møter for Norgesunionen. Representantskapsmøte & Landsmøte (R&L), Nordiske Dager og forsinket feiring av Norgesunionens 60 -års jubileum (fra 1989) ble slått sammen til ett meget stort møte med mange deltagere også fra de nordiske land. Klubbens tilrettelegging ble meget vellykket og huskes fremdeles av deltagere og arrangør.