Lands- og representantskapskapsmøte 2018 på Gjøvik

Lands- og representantskapsmøte 2018 i Gjøvik var en suksess.

Nina Munkelien og Lisbeth Kismul var våre representanter.

våre representanter