L&R 2020

Lena Ellingsen og Guro Bulien deltok på representantskapsmøte søndag 26.04.2020. På grunn av korona-viruset ble årets L&R i Trondheim avlyst, og alternativ ble et digitalt møte. Sakspapirer kom digitalt til riktig tid, og ble gjennomgått i forkant av møtet. Samlet og med to meters avstand ble møtet gjennomført digitalt og med digital avstemning. Det gikk smertefritt.

Vi håper likevel at neste års L&R kan bli gjennomført som tidligere møter.