Lands- og representantskapsmøte 2014 i Arendal

Lands- og representantskapsmøte 2014 ble holdt i Arendal med stor suksess.

Det deltok mange fra vår klubb. Wenche Norgaard og Marlene Häggström var klubbens representanter. Mange viktige saker var på dagsorden. Fra klubbens side var vi spent på utfallet av saken om Utdanningsfondet og geografisk virkeområde. Saken må arbeides videre med. Klubbenes videreføring av Unionens mentorprogram var en annen sak av stor interesse for vår klubb. Hvordan vår klubb muligens skal gå inn i det, arbeider vi videre med.