Årets Unge Observatør 2015

Dana Dziakova fra Arendal-Grimstad Soroptimistklubb fikk økonomisk støtte som “Ung observatør 2015”.

Dana Dziakova

Ekstensjonskomiteen har fått grønt lys fra unionsstyret for å gi denne støtten, som går utover de to i utgangspunktet utlyste plassene. Vi har blant annet begrunnet vår søknad slik:

"Arendal-Grimstad Soroptimistklubb har utviklet egne retningslinjer for å rekruttere og ta vare på medlemmer. De har blitt kjempeaktive på dette feltet, i tillegg vedr. synliggjøring. Arendal-Grimstad-klubben er et utmerket eksempel for alle klubber i organisasjonen. Vi mener derfor at det hadde vært strålende å få en ung observatør fra klubben til R&L for bl.a. å presentere tiltakene foran distriktskontaktene på fredagen."

Det fremgår av utlysningsteksten at det forventes at den unge observatørene gir en kort presentasjon av sin klubbs arbeid med synlighet og rekruttering på distriktskontaktmøtet som avholdes i Stavanger i forkant av R&L, om ettermiddag fredag 29. mai (ca. kl. 14-16).

Ettersom Arendal-Grimstad fikk dekket deltakelse av en ung observatør også i 2014, knyttes derfor kostnadene til den betingelsen at Dana gir en mer omfattende presentasjon av klubbens rekrutteringsarbeid og da gjerne med å dele ut materialet som klubben har utviklet.

Beste hilsen Janine (på vegne av ekstensjonskomiteen)

Janine Schaller-Bøyum, leder ekstensjonskomiteen 2013-2015