Distriktsmøter

Arendal-Grimstad Soroptimistklubb er en av syv klubber i distrikt Syd 1.

Klubben var vertskap for Distriktsmøtet (DM) i 2008. Geir Ommundsen fra organisasjonen YME holdt foredrag. Organisasjonen jobber for bedre vann- og sanitæranlegg i Afrika, og rent drikkevann og ordnede sanitære forhold var emnet for foredraget. 

I 2015 var det påny Arendal-Grimstad Soroptimistklubbs sitt ansvar å stå som arrangør for DM.

, fra v. i bildet: Anne Kollandsrud, Marita Baugstø, Guro Bulien, Geir Ommundsen (YME), Lisbeth Kismul, Veslemøy Klingsheim (daværende Distriktskontakt Syd 1) og Kari Huvestad helt foran.
Fra Distriktsmøtet 2008.
Geir Ommundsen, YME, mottar en gavesjekk fra klubben på kr. 10 000,- til vannprosjekter. Til venstre i bildet Lisbeth Kismul, daværende president i klubben.