Årets Unge Observatør 2014

Årets unge representant til Representantskaps- og Landsmøte i Arendal.

Som en av to blant landets unge medlemmer under 45 år ble Marlene Häggström trukket ut som "Ung Observatør". Klubbens nye strategi fra 2013 for rekruttering var et viktig grunnlag for å foreslå et medlem fra vår klubb.

Marlene holdt også et innlegg på R & L møtet om den nye strategien.