Sexual Education/Adolescent Mothers

Samarbeidsprosjektet med SI-Slatina "Sexual Education of young girls for information on specific diseases and prevention of pregnancy for underage girls" startet opp februar 2018.

Prosjektet pågår fortsatt, men prosjektets navn er endret fra Sexual Education til Adolescent Mothers. Målsetting og begrunnelse for prosjektet er det samme:

  • Opplysningsarbeid som kan bidra til å få ned det høye antallet mindreårige mødre og forlatte barn i Romania.
  • Ønske om å bedre unge kvinner og barns livssituasjon ved å spre kunnskap om seksuelle spørsmål og gravides rettigheter.

Første aktivitet fant sted i februar 2018 på Sports High School i Slatina. Klubben hadde knyttet til seg en gynekolog og en psykolog som foreleser der. Møtet ble en suksess, og prosjektet fikk stor mediadekning. Dette resulterte i forespørsler fra flere skoler i Slatina og omegn. Neste møte ble holdt i mars med 250 jenter til stede. Så fulgte 3 møter i mai, hvorav et av dem var for gutter. 120 gutter i alderen 16-18 år møtte opp! Ifølge Slatinaklubben er legen som er knyttet til prosjektet svært dyktig og har god kommunikasjon med de unge deltagerne. Olt County Library har stilt opp med relevant litteratur. Prosjektet ble fulgt opp også utover høsten 2018. Samtidig ble Soroptimistbevegelsen gjort mer kjent. Det viser seg at soroptimistprosjekter kan gjøre en forskjell!

Prosjekt "Sexual Education" i Slatina.
Interesserte ungdommer får undervisning på en skole i Slatina.
Prosjektet fikk stor mediadekning.