Preservation of folk traditions and culture

Vår vennskapsklubb i Slatina har våren 2019 kommet med en ny søknad. Samtidig med Adolescent Mothers ønsker de å bruke noe av midlene de har til rådighet til et nytt prosjektet "Girls education for the preservation of folk traditions and culture by the artistic manufacturing of some decoration and popular clothing and decorative items."

Ønsket er å vekke ny interesse for spesiell søm, kunst og håndverk. De ser at slike tradisjoner, for eksempel broderi til deres nasjonaldrakter, langt på vei er utdøende. SI- Slatina ønsker derfor å skolere unge kvinner i disse fagene, og med det gi mulighet til videre arbeid og næringsvirksomhet. Det er faglig kunnskap på høyt nivå innenfor Slatinaklubben og god forbindelse med en høyskole som spesialiserer seg i slikt håndverk og kunst. Dette gjør klubben i stand til å drive prosjektet profesjonelt med god utnyttelse av midlene. Gjennom utdanning vil de prøve å stoppe en utvikling der stadig flere unge kvinner forlater landsbyene i Romania.

SI- Arendal-Grimstad har gått inn for å støtte også dette prosjektet.