GRIMSTAD BYS 200-ÅRS JUBILEUM (1816 - 2016)

Arendal-Grimstad soroptimistklubbs jubileumsgave til Grimstad bys 200 års jubileum ble en suksess.

Arrangementet «200 år – Har Grimstad endret seg?» for å fremsnakke kvinnenes plass i næringsliv og politikk gikk over 3 dager, 15.9.-17.9.2016. Se omtale i Grimstad Adressetidene den 03.09.2016 og den 20.09.2016.

Historiske tilbakeblikk fra 1816 og fremover viste at det har vært sterke kvinner som har stått opp for kvinnenes sak også i Grimstad og mange som har arbeidet mer i det stille. Dette var bakgrunn for foredrag og debatter for dagens utfordringer for økt kvinneandel i næring og politikk. Det går dårligere i Grimstad på flere fronter som har med kvinners andel i arbeidsliv og politikk å gjøre enn i Norge for øvrig. 
Omtale og bilder fra foredragene:

 

KVINNERS ENGASJEMENT OG RETTIGHETER FØR OG NÅ

Kvinner i lokalhistorien.  Gjennom Trond Audun Bergs foredrag ble vi kjent med kvinner som har vært aktive i Grimstad gjennom byens historie uten at de har fått særlig plass i historiebøkene. Der hører man kun om menns bragder, kvinnene skulle jobbe innendørs. Selv i dag går det dårligere i Grimstad på flere fronter som har med kvinners andel i arbeidsliv og politikk å gjøre enn i Norge for øvrig. Elise Welhaven Gunnerson, bakgrunnsbildet var prestefrue og en meget aktiv forkjemper for kvinners stemmerett. Berg avsluttet med - Kan Grimstad i det minste beære Elise Welhaven Gunnerson med et gatenavn i Grimstad?

Trond Audun Berg - Elise Welhaven Gunnerson

 

«Mann deg opp kvinne!» Benja Stig Fagerland, prisbelønt internasjonal foredragsholder og medforfatter av boken SHEconomy. Der beskrives kvinners økende makt og innflytelse i arbeidslivet og i økonomien og hvordan det er god business å investere i kvinnene som forbrukere, medarbeidere og ledere. Mennene er fremdeles overrepresentert i styrene. Det gjenstår mye for å få inn flere kvinner i styrearbeid. Fiks systemet, ikke kvinnene!

Benja Stig Fagerland 

  

MENNESKER SOM SALGSVARE 

President i Norgesunionen Kirsti Guttormsen innledet til temaet med: "Mennesker som salgsvare, angår det oss?" Grov kriminalitet, den nest største illegale økonomien i verden, særlig kvinner og barn er utsatt. 301 ofre på landsbasis i 2015. Skjer det noe lokalt? Meldt inn 5-7 tilfeller i Agder i 2015 som er lave tall pga. frykt for å melde fra til politiet. Nordmenn kjøper seksuelle tjenester. Så lenge det fortsetter, fortsetter menneskehandelen. 

Foto: Johan Tønnevold

Foto: Johan Tønnevold

 

«Barn på vandring før og nå». Terje Sandkjær, lokalhistoriker med svært god kunnskap om Barnevandringene på Sørlandet på 1800-tallet. Barn ble før oppfattet som små voksne og deltagelse i arbeidslivet ble sett på som læring for livet og «meningen» med livet. Han trakk paralleller med barn i dagens flyktningesituasjon. 

Terje Sandkjær . Barn På Vandring Før Og Nå 

Foto: Johan Tønnevold

 

«Mennesker som handelsvare, sett fra mitt ståsted». Olav Lægdene, virksomhetsleder Nadheim/Kirkens Bymisjon i Oslo. Menneskehandel definisjon: Utnytte et annet menneske med hensikt selv å tjene penger på det. Mange prostituerte er «handlet». Han jobber med oppsøkende arbeid om prostitusjon på internett. Prostituerte annonserer på internett, drar til kunder rundt omkring i Norge og en del oppsøker også Sørlandet. Usikre tall i Norge og for lite fokus og ujevn kunnskap på barn. 

Foto: Johan Tønnevold

.

Biblioteksjef Brit Østerud presenterte litteratur om menneskehandel. Mennesker er ikke handelsvare, men det kan være vanskelig å sette grenser mellom arbeid og menneskehandel. Det er viktig med engasjement og tålmodighet over tid. Hun hadde også laget en utstilling av bøker om menneskehandel, skjønn- og faglitteratur etter 2010, samt en del rapporter rettet mot fagfolk.

Foto: Johan Tønnevold

 

Det ble vist en smakebit av forestillingen "Valgt det ..." med samtale etter forestillingen. «Valgt det…» er tittelen på det nye fortellerteateret med tema, Menneskehandel. «De velger det selv! - men å bli voldtatt 10x om dagen, er det et fritt valg?» Her er Beathe Frostad fra prøven på kulturhuset. Stykket er av og med Beathe Frostad og Astrid Elise Sæterøy. Det hadde premiere 27.9.2016 på Litteraturhuset i Oslo. Soroptimistene landet over skal nå markedsføre forestillingen for bestilling og visning særlig i ungdomsmiljøer og for allmenn bevisstgjøring.

Foto: Johan Tønnevold

 

KVINNER I NÆRING OG POLITIKK

«Flere kvinner inn i politikken?». Espen Egil Hansen, sjefredaktør i Aftenposten ledet debatten og ordføreren svarte på spørsmålet - Hva har gått galt i Grimstad? Alle viktige posisjoner innehas av menn. Bakgrunnsbildet, «Fant ingen kvinnelige ledere?» oppslag i Grimstad Adressetidende like etter kommunevalget 2015. Debattlederen oppsummerte med at Grimstad har et problem og har en stor mulighet til å få inn flere kvinnelige politikere i fremtiden og dermed bli en enda bedre kommune å bo i. 

Fant Ingen Kvinnelige Ledere - Hva Gikk Galt I Grimstad . Ordf . Kjetil Glimsdal Forsvarer Avisoppslaget Etter Valget 2015

F.v. varaordfører Per Svenningsen, ordfører Kjetil Glimsdal, Espen Egil Hansen, opposisjonsleder i fylkestinget Torunn Ostad og May Britt Lunde kommunestyrerepr. og tidligere ordfører i Tvedestrand. 

 

Gjennom sitt foredrag : «Kvinne du kan og du tør!»  oppfordret Siri Mathiesen, direktør NHO Agder kvinner til å være rause, fremsnakke hverandre og fortsette å møte opp og fatte beslutninger og forme fremtiden! 5 % handler om ledelse og strategier, 15 % om posisjon, 80 % handler om gjennomføringsevne. Nøkkel til suksess ligger i gjennomføringsevnen. Hun mener kvinner er like gode som menn på gjennomføring. 

Guro Bulien Og Siri Mathiesen

 Siri Mathiesen i samtale med Guro Bulien (t.v.).

 

«CV». et filmprosjekt av UiA studenter viste tydelig, at kvinner og menn blir oppfattet annerledes selv om de gjør akkurat det samme (uten bilde.)

 

«Fra visjon til virkelighet» 4 næringslivskvinner fortalte om sine erfaringer i det lokale næringslivet etter at næringssjefen i Grimstad kommune hadde innledet med «Hva er Grimstad kommunes ambisjoner?». De har alle nå kommet godt i gang, men flere hadde opplevd forskjellsbehandling i oppstartsfasen på ulike vis fordi de var kvinner. 

4 Næringslivskvinner Beretter Om Sine Erfaringer Med Oppstart Av Bedrifter . I Midten Bodil Slettebø , Næringssjef I Grimstad

F.v. Gurine Seland - Reddal Fellespakkeri SA, Merete Nybro Berg - Meretes Atelier Lysthuset, næringssjef Bodil Slettebø, Elin Austad – Grimstad hudpleie- og aromaterapi, Anita Nicolaisen – Café Ibsen og møteleder Kari Huvestad.