Vår klubb hadde UNIONSSTYRET 2005-2007

Arendal-Grimstad Soroptimistklubb hadde styret for Norgesunionen for perioden 1.10.2005-30.9.2007 og var vertskap for Representantskapsmøte & Landsmøte (R&L) i 2007.

Karin Guttormsen – unionspresident

Elin Steen – unionssekretær

Mette Steel – unionskasserer

Elin Høie – unionssuppleant

Trine Tønnessen var koordinator for de utvidete unionsstyremøtene (UU møtene), og Torill Osa Michalsen var materialforvalter.

Unionsstyret 2005-2007Ny

Unionsstyret 2005-2007. Fra v. Elin Høie, Karin Guttormsen, Elin Steen og Mette Steel

 

Representantskapsmøte & Landsmøte (R&L) i 2007


Hvert år holder Norgesunionen Representantskapsmøte & Landsmøte (R&L) hvor to valgte representanter fra hver klubb i Norge møter for å ta stilling til årsmøtesakene. Den lokale klubben er vertskap. Hvert annet år når det er presidentskifte, foregår møtet på unionspresidentens hjemsted. Representantskapsmøte og Landsmøte (R&L) i 2007 ble holdt på Dahlske skole i Grimstad 1.-3.juni.

Velkommen RL2007

Velkommen til R&L 2007. Unionspresident Karin Guttormsen t.v. og klubbpresident Lise Puntervold t.h. 
Greta Møretrø Hortemo i klubben hadde laget den flotte blomsterdekorasjonen.

 

Styrebordet Rpresentantskapsmøtet 2007 

Fra styrebordet på Representantskapsmøtet. Fra v. Karin Guttormsen (unionspresident), Anne Rita Meberg (møteleder), Marianne Næss (landssekretær), Elin Høie (unionssuppleant) i bakgrunnen og Elin Steen (unionssekretær).

 

«1990»

I 1990 var Arendal-Grimstad Soroptimistklubb vertskap for tre viktige møter for Norgesunionen. Representantskapsmøte & Landsmøte (R&L), Nordiske Dager og forsinket feiring av Norgesunionens 60 -års jubileum (fra 1989) ble slått sammen til ett meget stort møte med mange deltagere også fra de nordiske land. Klubbens tilrettelegging ble meget vellykket og huskes fremdeles av deltagere og arrangør.